dnes je 5.7.2022

Praktické informácie - Adresár úradov - Daňové a colné úrady
Colný úrad Banská Bystrica
Zvolenská cesta 1441/36, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/4721484
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_437c1604-1de6-fd48-9ca6-6b1df9d7b304
E-mail: info.cubb@financnasprava.sk
Colný úrad Bratislava
Miletičova 42, 824 59 Bratislava
Tel.: 02/50263990
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_cbc27460-92ef-174e-a640-e117a3c1b798
E-mail: info.cuba@financnasprava.sk
Colný úrad Košice
Komenského 39/A, 040 01 Košice
Tel.: 055/6112111
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_e8097c84-ec65-984d-b68b-bfc7af0af069
E-mail: cu5691@financnasprava.sk
Colný úrad Nitra
Priemyselná 5, 950 50 Nitra
Tel.: 037/6574010
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_660485d3-004e-6b43-a13b-f71d4f64d952
E-mail: info.cuna@financnasprava.sk
Colný úrad Prešov
Kpt. Nálepku 4, 080 01 Prešov
Tel.: 051/7357110
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_9e9b053c-f485-1443-8764-e85c89f70e81
E-mail: info.cupo@financnasprava.sk
Colný úrad Trenčín
Partizánska 1, 911 01 Trenčín
Tel.: 032/6501110
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_f046c87d-4b07-b542-94a7-914e2124673d
E-mail: cutn.info@financnasprava.sk
Colný úrad Trnava
Piešťanská 3, 917 01 Trnava
Tel.: 033/5562601
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_e99af6ff-aa03-3041-bc5d-9a3043a30ea9
E-mail: info.cutt@financnasprava.sk
Colný úrad Žilina
Pri Cintoríne 36, 010 04 Žilina
Tel.: 041/5118410
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_b8269795-cf58-b94c-9882-dfea732331d8
E-mail: info.cuza@financnasprava.sk
Daňový úrad Banská Bystrica
Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048/4393555
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_8af2ac05-9dd6-419a-bbf5-a3bc00e006ef
E-mail: dubb-bb.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Bratislava
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Tel.: 02/68272111
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_0067dc76-7a10-044b-b67f-1e33db19eb48
E-mail: duba-ba.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Košice
Železničná 1, 041 90 Košice
Tel.: 055/7830111
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_917d2d41-18f3-2c45-b4a0-53e99f36c8c1
E-mail: duke-ke.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra
Damborského 5, 949 01 Nitra
Tel.: 037/6945100
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_8ac26afa-84ad-c242-927c-e0f0e1601e22
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Prešov
Hviezdoslavova 7 08001 Prešov, 080 01 Prešov
Tel.: 051/7090704
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_9d9f652e-d8da-7146-8fcf-f02cbeb926be
E-mail: dupo-po.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici, 911 33 Trenčín
Tel.: 032/6574026
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_38442c58-077a-d045-a329-fd739ce18771
E-mail: dutn-tn.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Žilina
Janka Kráľa 2,   Žilina
Tel.: 041/5047211
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_b1695270-0258-1a4c-8957-e2e66c8a630d
E-mail: duza-za.kontakt@financnasprava.sk
Finančná správa
Lazovná č. 63, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/4393111
Web: www.financnasprava.sk
Okresný súd Trnava
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
Tel.: 033/5900111
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_596a5c3e-8eda-0a47-ab1e-9f5b62489aac
E-mail: dutt-tt.kontakt@financnasprava.sk
EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA