dnes je 6.7.2022

Príklad k § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPHGarancia

16.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 43 ods. 4 zákona o DPHGarancia

15.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 31 ods. 2 zákona o DPHGarancia

14.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 22 ods. 4 zákona o DPHGarancia

13.6.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novely zákona o DPH s účinnosťou od 1. októbra 2022Garancia

10.6.2022, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR., Zdroj: Verlag Dashöfer

Počítačový program ako zamestnanecké dieloGarancia

12.5.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur., Counsel, Mgr. Ján Ščerba, advokátsky koncipient - Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 43 Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátuGarancia

6.5.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZDPH § 11 Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátuGarancia

5.5.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Katastrálne konanieGarancia

22.4.2022, Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Komentár k ZDPH § 83 Zrušenie registrácie pri úmrtí fyzickej osobyGarancia

20.4.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Komentár k ZDPH § 82 Zrušenie registrácie osoby identifikovanej pre daň podľa § 7Garancia

19.4.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Komentár k ZP § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeruGarancia

14.4.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Zmluva o nájme nebytového priestoruGarancia

4.4.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019

Nájom nebytových priestorovGarancia

1.4.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZDPH § 79 Nadmerný odpočetGarancia

22.3.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZP § 120 Minimálne mzdové nárokyGarancia

25.2.2022, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 69c Osobitný spôsob úhrady daneGarancia

25.2.2022, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 69b Ručenie za daňGarancia

24.2.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 69a Daňový zástupca pri dovoze tovaruGarancia

22.2.2022, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi daneGarancia

21.2.2022, Ing. Ján Mintál, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2022 (I. časť)Garancia

10.1.2022, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2022 (II. časť)Garancia

10.1.2022, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 48 Oslobodenie od dane pri dovoze tovaruGarancia

29.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 22 Základ dane pri dodaní tovaru a službyGarancia

28.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 7a Registrácia zdaniteľných osôb pri cezhraničných službáchGarancia

27.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 7 Registrácia nadobúdateľa tovaruGarancia

23.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 6a Zmena registrácie platiteľaGarancia

22.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 5 Registrácia zahraničných osôbGarancia

21.12.2021, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 4b Registrácia skupiny - členoviaGarancia

20.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 4 Registračná povinnosťGarancia

17.12.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH účinná od 15. novembra 2021Garancia

29.11.2021, Ing. Vladimír Bartoš, DipIFR., Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 47 Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služiebGarancia

16.11.2021, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPHGarancia

30.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 53 ods. 5 zákona o DPHGarancia

29.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 49 ods. 7 písm. a) zákona o DPHGarancia

28.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príklad k § 19 ods. 3 písm. a) a b) zákona o DPHGarancia

27.9.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto dodania tovaru a digitálnych služieb z pohľadu DPH od 1. júla 2021Garancia

26.8.2021, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca, DipIFR, Daňový partner V4 Tax Slovakia s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predaj tovaru na diaľku a elektronické služby od 1. júla 2021Garancia

25.8.2021, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aké služby je možné zdaňovať v osobitnej úprave a kde majú miesto dodania od 1. júla 2021Garancia

16.8.2021, JUDr. Ing. Peter Schmidt, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 72 Osoby povinné vyhotoviť faktúruGarancia

17.6.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarancia

16.6.2021, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 68cb Osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaruGarancia

14.6.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 66 Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovareGarancia

21.4.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 56 Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátuGarancia

20.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 55a Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátuGarancia

19.4.2021, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentár k ZDPH § 49 Odpočítanie dane platiteľomGarancia

31.3.2021, Ing. Alžbeta Hermanová, Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer