dnes je 11.8.2022

Input:

Právna úprava sociálnej politiky zamestnávateľa

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1 Právna úprava sociálnej politiky zamestnávateľa

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Vzdelávanie zamestnanca

Otázka kvalifikácie zamestnanca spadá z hľadiska jej zaradenia do tzv. podnikovej sociálnej politiky zamestnávateľa – sociálnej politiky zamestnávateľa (§ 151 – 176 ZP). Dostatočná kvalifikácia zamestnanca je nielen záujem zamestnanca, ale aj záujem zamestnávateľa. Právna úprava vzdelávania zamestnancov je riešená predovšetkým v § 153 až 155 ZP – vzdelávanie zamestnancov, ale aj v ustanoveniach o prekážkach v práci § 140, § 158 a § 159 ZP kvalifikácia zamestnanca so zdravotným postihnutím).

Zo ZP vyplýva základné pravidlo, že na kvalifikácii zamestnanca sa musí podieľať zamestnanec ako aj zamestnávateľ.

Základná povinnosť zamestnávateľa

V prípade zamestnávateľa zákon stanovuje, zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie.