dnes je 5.7.2022

Komentár k ZP § 165 Úprava pracovného časuArchív

20.9.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava a dodatky k zmluvám v seniorskom dome v roku 2016Garancia

14.6.2016, Ing. Anna Križanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách od 1.1.2019Archív

26.11.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách účinná od 1. februára 2015

16.2.2015, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku na sociálne služby za rok 2014

13.1.2015, Ing. Andrej Vrbovský, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Zákon proti byrokracii

27.6.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon proti byrokracii

27.6.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmeňovanie zamestnancov neziskovej organizácieGarancia

12.3.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podpora opatrovateľskej služby

16.7.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Viac podporených opatrovateliek v obciach do 1000 obyvateľov

24.6.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Podpora opatrovateľskej služby

13.7.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo rozumieme pod pojmom nezisková organizácia a na aký účel slúži?Garancia

20.2.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálna podpora klientov s Alzheimerovou chorobouArchív

28.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociálna podpora klientov s Alzheimerovou chorobouGarancia

28.12.2016, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 5 Finančné limityGarancia

16.5.2022, Mgr. Jozef Kubinec, MSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2019