dnes je 6.7.2022

Vzor žiadosti o zľavu z nájomnéhoGarancia

3.5.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Vzor zmluvy pri zabezpečovaní pracovných zdravotných služieb dodávateľskyGarancia

2.5.2022, MUDr. Ľudmila Ondrejková, Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Vzor zmluvy o zriadení vecného bremenaGarancia

27.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019

Vzor darovacej zmluvyGarancia

20.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2019

Vzor zámennej zmluvyGarancia

15.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva v roku 2022Garancia

14.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Kostková, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorovGarancia

12.4.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020

Vzor žaloby o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželovGarancia

12.4.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytuGarancia

8.4.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Martina Jenčová, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2020 | 2019

Vzor výzvy na úhradu nájomnéhoGarancia

30.3.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Vzor výzvy na úhradu nájomnéhoGarancia

3.3.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor návrhu na vydanie platobného rozkazu a žalobaGarancia

3.3.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žiadosti o vykonanie súpisu vecí osobou poverenou súdomGarancia

14.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor oznámenia o uplatnení zádržného právaGarancia

11.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor započítania pohľadávokGarancia

11.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dodatku k zmluve o nájme nebytových priestorovGarancia

10.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zápisnice o odovzdaní a prevzatí nebytových priestorovGarancia

9.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o výpožičkeGarancia

24.1.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor výzvy na vrátenie daruArchív

25.11.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021

Vzor darovacej zmluvyArchív

24.11.2021, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021

Záložná zmluvaArchív

5.10.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021

Vzor dohody o skončení podnájmu bytuArchív

6.7.2021, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o podnájme časti bytuArchív

5.7.2021, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o prehĺbení kvalifikácieArchív

1.7.2021, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor pracovnej zmluvy na dobu určitúArchív

1.7.2021, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitúArchív

1.7.2021, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanieArchív

1.7.2021, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o zvýšení kvalifikácieArchív

1.7.2021, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor výpovede z nájmu bytuArchív

29.6.2021, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme bytuArchív

25.6.2021, JUDr. Július Fíger, JUDr. Jana Polakovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Listina prítomných spoločníkovArchív

31.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Zápisnica z valného zhromaždenia o schválení záverečných likvidačných dokumentovArchív

30.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Návrh na rozdelenie likvidačného zostatkuArchív

29.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Konečná správa o priebehu likvidácieArchív

26.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení rozhodnutia o zrušení spoločnosti s likvidáciou v súlade s ust. § 68 ods. 3 písm. b) OBZArchív

25.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti s likvidáciouArchív

24.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Podpisový vzor likvidátoraArchív

22.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Zápisnica z valného zhromaždenia o zrušení s. r. o. s likvidáciou a o ustanovení likvidátora spoločnostiArchív

19.3.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Príklad - rozhodnutie valného zhromaždenia o rozdelení zisku spoločnosti spolu so vzoromArchív

26.2.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Vzor zápisnice z valného zhromaždenia o odvolaní a vymenovaní konateľaArchív

22.2.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Vzor pozvánky na valné zhromaždenieArchív

19.2.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Vzor vzdania sa funkcie konateľa v jednoosobovej s.r.o.Archív

18.2.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Podpisový vzor prokuristuArchív

17.2.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Vzor zápisnice z valného zhromaždenia o vymenovaní prokuristuArchív

16.2.2021, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov - iný účelArchív

20.1.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)Archív

16.12.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Vzor zmluvy o pôžičke (bez dojednania úrokov)Archív

14.12.2020, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Vzor plnomocenstvaArchív

30.11.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Vzor zmluvy o výkone funkcie konateľaArchív

26.11.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Podpisový vzor konateľaArchív

24.11.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus