dnes je 27.2.2020
Najnovšie

Priamy marketingGarancia

27.2.2020, Ing. Hilda Rubintová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S priamym marketingom sa pravdepodobne stretol už každý. Či už vo forme reklamného listu od poisťovne, letáku od supermarketov alebo telefonickej ponuky operátora. Priamy marketing (často používaný je anglický výraz direct marketing) je  ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Podpora predajaGarancia

26.2.2020, Ing. Hilda Rubintová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kúpili ste si už tovar na výstave, kde vám ho predviedli? Alebo ste neodolali ochutnávke kávy, syrov v supermarkete alebo vína vo vinotéke? Alebo nebodaj ste vyskúšali vzorku, ktorá bola v časopise alebo vám ju poskytli pri nákupe iného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Preventívna kontrolaGarancia

25.2.2020, PhDr. Ján Barica, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preventívne lekárske prehliadky sú pre väčšinu ľudí dôverne známe a neustále odporúčané. Čo sa stane, ak na preventívnu prehliadku nepôjdeme? Možno nič. Ale ak sa v nás vyvíja ochorenie a zachytíme včas ranné štádia jeho vývinu, je vysoko ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Public RelationsGarancia

25.2.2020, Ing. Hilda Rubintová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Public relations , po slovensky ”riadenie vzťahov s verejnosťou“ a v skratke používané ako PR,  je súčasťou externej komunikácie spoločnosti, podniku, organizácie alebo jednotlivca. S public relations súvisí aj pojem ”imidž“  (image). Imidž ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Kontrola v riadiacom proceseGarancia

24.2.2020, PhDr. Ján Barica, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola je  posledným článkom  v riadiacom procese manažérov.  Riadiaci proces má v základnej štruktúre členenie na: plánovanie, organizovanie, vedenie ľudí, kontrola. V kontrole je zahrnutá aj aktivita bilancovania s orientáciou na budúcnosť, ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

ReklamaGarancia

24.2.2020, Ing. Hilda Rubintová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reklama, ako viacero pojmov z oblasti marketingu, má viacero definícií. Spoločnou mierou všetkých definícií je pochopenie reklamy ako procesu šírenia informácií s cieľom zaujať zákazníka (spotrebiteľa).  Najvšeobecnejšia definícia chápe ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Sociálna poisťovňa vlani dlžníkom povolila 2,5 tisíc splátkových kalendárovGarancia

24.2.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

V roku 2019 vydala Sociálna poisťovňa spolu 2 561 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm (tzv. splátkový kalendár) v celkovom objeme 4,330 milióna eur. V roku 2019 vydala Sociálna poisťovňa spolu 2 561 rozhodnutí o povolení splátok dlžných súm (tzv. ...

Vzdelávanie zamestnancov - prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácieGarancia

22.2.2020, JUDr. Timea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci sociálnej politiky je úlohou zamestnávateľa starať sa aj o vzdelávanie svojich zamestnancov, či už formou prehlbovania alebo zvyšovania kvalifikácie, hoci, samozrejme, ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Racionalizačné opatrenia zamestnávateľov v čase hospodárskej krízyGarancia

22.2.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Globálna hospodárska a finančná kríza má negatívny dopad aj na pracovnoprávne vzťahy. Posledné obdobie ukázalo, že unifikované riešenie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Ciele, priority, úlohyGarancia

21.2.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čo je riadenie podľa cieľov? Riadenie podľa cieľov je spôsob koordinácie činnosti spoločnosti, jej jednotlivých úsekov až po jednotlivcov na základe stanovovania výkonových cieľov.  Riadenie podľa cieľov je spôsob riadenia spoločnosti a ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

26.3.2020, Bratislava, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

17.8.2020, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Darček k predplatnému osenioroch
EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA