Darček k Vášmu predplatnému
Novela Zákonníka práce od 1.1.2020

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Zákonná úprava a možnosti jej zmeny v s. r. o. pri jedinom konateľovi / viacerých konateľochGarancia

13.11.2019, Mgr. Martina Jenčová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Martina Jenčová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Občiansky zákonník označuje osoby, ktoré sú oprávnené vo všetkých veciach (väzba na všeobecné vymedzenie spôsobilosti na právne úkony s vyššie vymedzenými odchýlkami) konať priamo v mene právnickej osoby ako „ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Kde a ako spíšu žiadosť o dôchodok poistenci z krajín bývalého ZSSRGarancia

11.11.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Slovenská republika s niektorými krajinami bývalého ZSSR (Ruská federácia, Bieloruská republika, Arménska republika, Azerbajdžanská republika, Kazašská republika, Uzbecká republika, Turkménsko, Tadžická republika, Kirgizská republika) uplatňuje pri spisovaní ...
viac

Právna úprava komanditnej spoločnostiGarancia

8.11.2019, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Komanditná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komanditisti) a jeden alebo viac ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Princípy komunikácie s pacientom s demenciouGarancia

8.11.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stojí ho oveľa viac úsilia, keď má druhým jasne vysvetliť, čo cíti alebo potrebuje. Zároveň musí vyvíjať stále väčšie úsilie, aby pochopil, čo sa mu iní ľudia snažia objasniť. Pri normálnom rozhovore medzi dvoma ľuďmi do neho obaja ...
viac

Ako sa budú vyplácať dôchodky počas sviatkov v roku 2020 a v januári 2021Garancia

8.11.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa sa dohodla so Slovenskou poštou na zmenách výplaty dôchodkových dávok v roku 2020 a v január 2021 v tých termínoch, ktoré pripadnú na sviatočné dni. Sociálna poisťovňa sa dohodla so Slovenskou poštou na zmenách výplaty dôchodkových dávok ...
viac

SAŽP zlepšuje systém envirovzdelávania na Slovensku, jeho súčasťou bude aj jedinečný portálGarancia

7.11.2019, Zdroj: SITA
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) chce spoločne s ďalšími štátnymi aj neziskovými organizáciami zefektívniť systém environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na Slovensku. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) chce spoločne s ...
viac

Konateľ ako štatutárny orgánGarancia

6.11.2019, prof. JUDr. Mária Patakyová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
prof. JUDr. Mária Patakyová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Konanie s. r. o. ako podnikateľa  - právnickej osoby, má svoj súkromnoprávny základ v Občianskom zákonníku, ktorý vychádza z  tzv. fikčnej teórie právnických osôb . Právnické osoby majú v zmysle tejto ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Výplata dôchodkov počas voľných dní: tento rok už len jeden presunGarancia

6.11.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Dôchodkové dávky sa na Slovensku vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku určí vždy Sociálna poisťovňa a sú to párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Ak splatnosť dôchodku, ktorý sa vypláca na žiadosť dôchodcu v hotovosti ...
viac

Riziká spoločného účtu manželovGarancia

5.11.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Na písomnú žiadosť poberateľa dôchodku môže Sociálna poisťovňa posielať jeho peniaze na účet manžela alebo manželky v banke. S týmto spôsobom poukazovania dávky však musí manžel alebo manželka súhlasiť. Na písomnú žiadosť poberateľa dôchodku môže Sociálna ...
viac

Od januára 2020 sa zvýšia dôchodky o 2,9 %Garancia

5.11.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Dôchodky sa v roku 2020 zvýšia o 2,9 %mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 %z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2019. Dôchodky sa v roku 2020 zvýšia o 2,9 % ...
viac
Najčítanejšie
Najnovšie Právne predpisy
  • 317/2019 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 318/2019 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 319/2019 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 321/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. a č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 340/2019 Z.z. novela vyhl. č. 101/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 24.10.2019 v čiastke č. 114)
  • 341/2019 Z.z. novela op. č. 36/2018 Z.z. (vyšlo dňa: 24.10.2019 v čiastke č. 114)
  • 343/2019 Z.z. novela zák. č. 363/2011 Z. z. a č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 25.10.2019 v čiastke č. 115)
  • 356/2019 Z.z. novela zák. č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 11.11.2019 v čiastke č. 122)
  • 359/2019 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2019 v čiastke č. 124)
  • 359/2019 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2019 v čiastke č. 124)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
18.11.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
13.12.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
17.8.2020, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: