dnes je 6.7.2022

Starecká depresia a ošetrovateľská starostlivosťGarancia

29.3.2016, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Manažment ošetrovateľskej starostlivosti u seniorov trpiacich depresiou

13.4.2015, PhDr Janka Cínová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Prevencia depresie u seniorovZáznamGarancia

17.7.2017, PhDr. Diana Kvasnicová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:14:00

Prístupné pre: O senioroch profi plus

Špecifiká psychických porúch u seniorovGarancia

13.2.2018, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Anémia u seniorovGarancia

12.9.2016, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Hodnotenie zdravotného stavu, fyzických, mentálnych a psychosociálnych funkcií senioraGarancia

15.5.2017, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Vybrané aspekty sebakoncepcie u seniora

13.1.2016, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Faktory negatívne ovplyvňujúce hospitalizáciu seniorovGarancia

9.10.2017, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Špecifiká starostlivosti o seniorov s chorobami tráviaceho traktu

7.4.2015, PhDr. Diana Kvasnicová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Problémy a zmeny súvisiace so starostlivosťou v domácom prostredí u chorého s demenciouGarancia

16.10.2017, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Kvalita života seniorov v zariadeniach sociálnych služieb

31.8.2015, PhDr. Ivana Ivanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Osamelosť seniorov a možnosti jej prevencieGarancia

6.4.2016, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Starostlivosť o seniora s poruchami sluchu

26.8.2015, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Starostlivosť o pacienta s Alzheimerovou chorobou a poruchami správaniaGarancia

20.12.2016, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Meracie nástroje na posúdenie kognitívnych porúch u seniorovArchív

27.1.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Adaptačný proces seniora v zariadeniach sociálnych služiebArchív

1.7.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Meracie nástroje na posudzovanie kognitívnych porúch u seniorovGarancia

18.10.2016, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Etika týrania, zneužívania a zanedbávania gerontov

25.2.2015, PhDr Janka Slninková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Podpora optimálnej pohybovej aktivity v seniorskom vekuArchív

14.2.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Starostlivosť o pacienta s ACH s poruchami správania

9.12.2014, PhDr. Terézia Fertaľová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Nespavosť u seniorovGarancia

23.10.2017, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Nádorová bolesť u seniorov

6.5.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vplyv výživy na zdravie seniorovGarancia

6.11.2017, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Psychická podpora onkologicky chorých seniorovArchív

23.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o krehkého senioraArchív

12.2.2020, PhDr. Iveta Ondriová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Malnutrícia u seniorovGarancia

6.3.2018, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Krehkosť seniorov a faktory jeho prevencie

23.2.2015, PhDr. Terézia Fertaľová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Malnutrícia u seniorov

10.4.2015, PhDr. Janka Slaninková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Vybrané aspekty pohybovej aktivity u seniorovGarancia

8.2.2017, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Využitie kanisterapie u seniorov

6.6.2018, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Osamelosť v starobe

31.3.2015, PhDr Janka Cínová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Psychosociálne zmeny v starobe

11.3.2015, PhDr. Terézia Fertaľová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Pohybová aktivita a seniori

2.4.2015, PhDr. Janka Slaninková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Svrbenie u seniorovGarancia

20.7.2016, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Pohybová aktivita v seniorskom veku

19.8.2015, PhDr. Terézia Fertaľová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Parkinsonova choroba a tremor u seniorov

25.10.2018, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Aktívne starnutie a jeho dimenzie

19.2.2015, PhDr. Terézia Fertaľová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Zdravý životný štýl u seniorovGarancia

6.12.2017, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Eticko-právne aspekty starnutia a starobyGarancia

18.5.2016, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Malnutrícia v starobeGarancia

2.10.2017, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Významné zložky zdravého starnutiaArchív

21.4.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Starostlivosť o chorého s Alzheimerovou demenciou v rodine

9.12.2014, PhDr. Terézia Fertaľová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Špecifické črty chorobnosti vo vyššom vekuGarancia

20.4.2016, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Osteoporóza u seniorovGarancia

16.11.2016, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Vybrané choroby nervového systému u seniorov

1.5.2015, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o chorého s demenciou 1.časť

13.8.2018, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Druhy a formy domáceho násiliaGarancia

19.12.2017, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Vybrané aspekty zdravého starnutiaGarancia

7.5.2018, Ing. Jarmila Dučaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktivity seniorov zamerané na udržanie optimálnej hmotnosti

4.9.2018, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus