dnes je 19.1.2021

Input:

Zrušenie registrácie osoby registrovanej podľa § 7 alebo § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2020

23.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.68 Zrušenie registrácie osoby registrovanej podľa § 7 alebo § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2020

doc. Ing. Juraj Válek, PhD.

Osoba registrovaná podľa § 7 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahne 14 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahla 14 000 eur.

Registrovaná osoba podľa § 7, je osoba, ktorá nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur. Žiadosť o registráciu podáva daňovému úradu pred nadobudnutím takéhoto tovaru. Žiadosť o registráciu môže podať aj v prípade, ak hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov nedosiahla v kalendárnom roku 14 000 eur. Registrovaná osoba podľa § 7a, je osoba, ktorá je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň. Žiadosť o registráciu pre daň je povinná podať daňovému úradu pred prijatím takejto služby. Taktiež ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby.

Osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a predmetného zákona je povinná