dnes je 19.1.2021

Input:

Pozvánka na valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o vymenovaní nového konateľa

23.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2.1 Pozvánka na valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o vymenovaní nového konateľa

prof. JUDr. Mária Patakyová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


Konateľ spoločnosti IUSTITIA, s. r. o., týmto pozýva

spoločníkov spoločnosti IUSTITIA, s. r. o.,

na valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti IUSTITIA, s. r. o., so sídlom SR, PSČ ................., obec ..................., ulica, č. ..........................................,

ktoré sa bude konať dňa..................... o .............. hod. v sídle spoločnosti

s nasledovným programom:

Otvorenie valného zhromaždenia a voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa

Odvolanie konateľa spoločnosti

Voľba nového konateľa spoločnosti IUSTITIA, s. r. o.

Záver

V ......................... dňa ..........................


(Pozvánku odoslať najneskôr 15