dnes je 19.1.2021

Input:

Podpisový vzor konateľa

24.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.2.3 Podpisový vzor konateľa

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


PODPISOVÝ VZOR

Dolu podpísaný,

Ján Veselý, narodený ........................, r. č. ..............................., číslo OP: ........

bytom .................................,

ako konateľ obchodnej spoločnosti

IUSTITIA, s. r. o.,

so sídlom ............................., Slovenská republika, ...........................................,

so samostatným konateľským