dnes je 28.2.2020
Input:

Starobný dôchodca a odstupné

16.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Starobný dôchodca, ktorý poberá dôchodok a aj pracuje na dobu neurčitú. Má nárok na odstupné a odchodné pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti a v akej výške?

Otázka je príliš všeobecná. Nie je uvedené napr. koľko rokov zamestnanec pracuje u zamestnávateľa v pracovnom pomere (takže nie možné určiť výšku odstupného), ani či ide o prvé skončenie pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok (takže nie je možné posúdiť nárok na odchodné).

V prípade skončenia pracovného pomeru s poberateľom starobného dôchodku Zákonník práce počíta len s možnosťou poskytnutia odstupného a odchodného. Ďalšie nároky vo väzbe na skončenie pracovného pomeru vo vzťahu k tomu, že osoba je poberateľom starobného dôchodku Zákonník práce neustanovuje (niektoré plnenia môžu byť dohodnuté v kolektívnej zmluve resp. pracovnej zmluve):

Odstupné

Právnu úpravu reguluje § 76 Zákonníka práce (odstupné).

Podľa § 76 ods. 1 zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

  1. jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

  2. dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

  3. trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

  4. štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

Pozn. § 63 ods. 1 písm. b) je výpovedný dôvod z tzv. nadbytočnosti.

Podľa § 76 ods. 2 zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

  1. jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej