dnes je 26.9.2020

Input:

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulár

10.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4 Žiadosť o odblokovanie účtu - formulár

JUDr. Martina Jenčová

Stiahnuť vzor

Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava

Exekútorský úrad Trenčín

JUDr. XXXX, súdny exekútor

Krivá 6

000 00 Trenčín

Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu

k spis. zn.: EX 333/2012

Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. 5. 1939, bytom Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava, vystupujúci ako povinný v exekučnej veci EX 333/2012, vedenej na Exekútorskom úrade JUDr. XXXX, týmto žiadam o doblokovanie účtu v predmetnej exekúcii.

Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne: súdny exekútor JUDr. XXXX vykonáva v exekúcii vedenej pod spisovou značkou EX 333/2012 exekúciu prikázaním