Darček mesiaca
Možnosti integrácie pre občanov využívajúcich sociálne služby roku 2019

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Vedenie jednoduchého účtovníctva v občianskom združení a účtovanie podielu zaplatenej dane z príjmovGarancia

17.4.2019, Ing. Ingrid Šalkovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príjem peňažných prostriedkov z podielu zaplatenej dane z príjmov sa účtuje v peňažnom denníku ako príjem poukázaný príslušným daňovým úradom na bankový účet. Zároveň sa táto skutočnosť účtuje v knihe záväzkov, nakoľko v prípade ...
viac

Starnutie organizmu v bio- psycho -sociálnom kontexteGarancia

16.4.2019, PhDr. Iveta Ondriová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Človek ako jedinec starne v biologickej, psychickej aj sociálnej oblasti. 1. Biologické starnutie je následkom involúcie telesných štruktúr, ktoré je spojené so zmenou funkcie jednotlivých orgánov, dotýka sa všetkých systémov v ...
viac

Adaptácia nových zamestnancov na pracoviskuGarancia

16.4.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Súčasťou onboarding je zoznámenie nového zamestnanca s pracovnou náplňou a podmienkami práce, vytváranie vzťahov ku kolegom, nadriadeným aj k celej organizácii a formovanie pocitu spolupatričnosti, zodpovednosti a lojality k ...
viac

Kreatívna náborová inzerciaGarancia

16.4.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Už dávno si uchádzači o pozície nepodávajú dvere. Dobrých ľudí musí správny “ejčárista“ ťažko hľadať. Vždy používané “hľadáme, požadujeme, ponúkame“ musí zabaliť do zlatého baliaceho papiera a ozdobiť trblietavou mašľou. Pozrite ...
viac

Povinnosti platiteľa dane z nepeňažných plnení pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti v roku 2019Garancia

15.4.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Platiteľom dane z nepeňažných plnení, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa okrem týchto plnení, ak sú vyplácané za klinické skúšanie, je príjemca nepeňažného plnenia. Takýto platiteľ dane je povinný ...
viac

Staroba v kontexte špecifík klinického obrazu chorôbGarancia

10.4.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Starnutie ako proces prebieha v oblasti biologicko-fyziologickej, psychickej a sociálnej. Zdravotný stav a životné očakávania ovplyvňujú kvalitu starnutia, deficitný model starnutia v spoločnosti spôsobuje odsunutie starých ľudí na ...
viac

Montessori pedagogika v péči o seniory se syndromem demenceGarancia

9.4.2019, Mgr. Veronika Valentová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Díky neustálému rozvoji medicíny současně stoupá v České republice hodnota naděje na dožití při narození, v roce 2017 byla u mužů 76 let a u žen 81,85 let (Český statistický úřad, 2017). Ačkoliv tento fakt je pravděpodobně pro řadu z nás ...
viac

Aktivizace seniorů, pracovní listyGarancia

8.4.2019, Bc. Aneta Novotná, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument V prvním cvičení doplňujeme podle slovní nápovědy a určené slabiky hledané slovo. Napovězená slabika se může vyskytovat kdekoliv ve slově. Lze provádět skupinově i individuálně. Nápověda   Slabika, kterou slovo obsahuje   ...
viac

Starobný dôchodok sa pri práci na dohodou do 200 eur za minulý rok nezvyšujeGarancia

8.4.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje starobných dôchodcov, že ak v uplynulom kalendárnom roku pracovali na dohodu s odvodovou úľavou pri príjme do 200 eur mesačne, Sociálna poisťovňa im za toto obdobie starobný dôchodok nezvyšuje ako u ostatných tzv. pracujúcich ...
viac

Účet 331 - ZamestnanciGarancia

5.4.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účte 331 - Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, vrátane záväzkov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia voči zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Žiadosť o splátkový kalendár - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o splátkový kalendár k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Starobný dôchodca a odstupnéGarancia

16.5.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Starobný dôchodca, ktorý poberá dôchodok a aj pracuje na dobu neurčitú. Má nárok na odstupné a odchodné pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti a v akej výške? Otázka je príliš všeobecná. Nie je uvedené napr. koľko rokov zamestnanec ...
viac

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Právna úprava darovacej zmluvyGarancia

2.1.2018, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Právna úprava darovacej zmluvy je obsiahnutá v § 628 a nasl Občianskeho zákonníka . Na základe darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obdarovanému a ten dar prijíma. V prípade ak je predmetom daru ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Skončenie pracovného pomeru výpoveďouGarancia

15.8.2018, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Popri dohode o skončení pracovného pomeru je výpoveď jedným v praxi najbežnejšie sa využívaným spôsobom ukončenia pracovného pomeru. Výpoveď je jednostranným právnym úkonom účastníka pracovného pomeru, na základe ktorého končí ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 42/2019 Z.z. novela zák. č. 417/2013 Z. z. a č. 453/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 47/2019 Z.z. novela vyhl. č. 67/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 25.2.2019 v čiastke č. 22)
  • 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (vyšlo dňa: 26.2.2019 v čiastke č. 23)
  • 58/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 115/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 59/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 640/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2019 v čiastke č. 24)
  • 66/2019 Z.z. novela úst. zák. č. 357/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 4.3.2019 v čiastke č. 25)
  • 73/2019 Z.z. novela vyhl. č. 266/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka (vyšlo dňa: 7.3.2019 v čiastke č. 28)
  • 83/2019 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody (vyšlo dňa: 29.3.2019 v čiastke č. 34)
  • 88/2019 Z.z. novela zák. č. 385/2018 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2019 v čiastke č. 37)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom. Prihláška tu!
16.5.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
19.8.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: