Darček k Vášmu predplatnému
Novela Zákonníka práce od 1.1.2020

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Zamestnanec a zamestnávateľGarancia

21.1.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovnoprávne vzťahy podľa Zákonníka práce môžu vznikať len so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo na slobodný výber zamestnancov v potrebnom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Prehľad povinností zamestnávateľa voči zamestnancomGarancia

21.1.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosti v zmysle základných zásad  ZP Povinnosti zamestnávateľa v zmysle základných zásad  ZP : - povinnosť poskytovať zamestnancom mzdu a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor dohody o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácuGarancia

21.1.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Dohoda o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov,   pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu   uzatvorená v zmysle ustanovenia  § 142 ods. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor zmluvy o výpožičkeGarancia

21.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ZMLUVA O VÝPOŽIČKE uzatvorená v  zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Požičiavateľ: Meno a priezvisko: ........................................................... Bydlisko: ............ ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Vzor návrhu na vykonanie exekúcieGarancia

20.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 1619/28 975 59 Banská Bystrica V Nitre dňa 20. 11. 2019 VEC: Návrh na vykonanie exekúcie ! Ide len o pomocný materiál k príprave a  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Organizačné riadenieGarancia

20.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Organizačné riadenie je základom pre úspešné pôsobenie spoločnosti, pre úspešnú tvorbu výsledného produktu. Je to riadenie v prítomnosti pre budúcnosť.  Organizačné riadenie spočíva v koordinácii zdrojov, ktoré vstupujú do produkčného procesu. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Príklady k § 103 Zákonníka práce - Základná výmera dovolenkyGarancia

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Príklad : trvalá starostlivosť o dieťa V praxi nastali tieto situácie - rodičia dieťaťa sa rozviedli. V rozhodnutí súd sú určil, že osobnú starostlivosť bude mať matka dieťaťa a otec bude mať právo styku s dieťaťom. Má otec právo ...
viac

Príklady k § 119 ZP Zákonníka práce - Minimálna výška mzdyGarancia

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Príklad: V pracovnej zmluve sa dohodla mzda 500,- eur/mesiac. Od 1.1.2020 je minimálna mzda 520,- eur/mesiac. Je takto dojednaná mzda v rozpore so zákonom? Základnou otázkou v tomto prípade je otázka, aká mzda sa v pracovnej ...
viac

Príklady k § 152b Zákonníka práce - Príspevok na športovú činnosť dieťaťaGarancia

20.1.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Príklad : Rodina s viacerými deťmi (2,3,4 apod.). Môže zamestnanec - rodič uplatniť príspevok na každé s detí alebo si zamestnanec - rodič musí vybrať? Zamestnanec si nemusí vybrať, na ktoré dieťa si príspevok uplatní, ale môže si ...
viac

Determinanty kognitívnych funkcií u seniorov

20.1.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Štruktúrne a funkčné zmeny vzniknuté počas starnutia a staroby majú prevažne regresívny charakter a sú nezvratné. Nastávajú zmeny v somatickej, psychickej, sociálnej a duchovnej oblasti. Starnutie je nezvratný biologický proces, ktorý ...
viac
Najčítanejšie

Novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách od 1.1.2019Archív

26.11.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijatím zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii”) z 15. mája 2018, ...
viac

Prokúra a postavenie prokuristuGarancia

18.12.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Prokúra je špeciálnym druhom a svojou podstatou najširšou formou zastúpenia podnikateľa Právna úprava prokúry ako osobitného plnomocenstva je obsiahnutá v ustanoveniach § 14 OBZ. Rozsah prokúry Prokúrou ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Žiadosť o splátkový kalendár - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o splátkový kalendár k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Právna úprava darovacej zmluvyGarancia

19.9.2019, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Igor Zbojan, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právna úprava darovacej zmluvy je obsiahnutá v  § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka . Na základe darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obdarovanému a ten dar prijíma. V ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2020 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Bardejove (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 3/2020 Z.z. novela vyhl. č. 341/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 4/2020 Z.z. novela vyhl. č. 114/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 6/2020 Z.z. novela zák. č. 440/2015 Z. z. a č. 455/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
3.2.2020, Banská Bystrica
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
8.6.2020, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
17.8.2020, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: