Darček k Vášmu predplatnému
Novela Zákonníka práce od 1.1.2020

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné vnútropodnikové smernice?Garancia

6.12.2019, Ing. Mária Vépyová, revidoval Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné vnútropodnikové smernice? Účelom vypracovania vnútropodnikových smerníc je určiť jednotnú a záväznú štruktúru základných pravidiel rôzneho charakteru podľa potrieb ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

6.12.2019, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO)          Názov vnútropodnikovej smernice     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy          Číslo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor udelenia plnomocenstva na zastupovanie v odvolacom konaníGarancia

6.12.2019, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument P L N O M O C E N S T V O Splnomocniteľ : Meno/Názov: (daňový subjekt uvedie svoje meno a priezvisko alebo názov) Identifikačný údaj: (uvedie sa IČO alebo dátum narodenia alebočíslo, pod ktorým je splnomocniteľ zapísaný v  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Konečná správa o priebehu likvidácieGarancia

6.12.2019, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť dokument KONEČNÁ SPRÁVA O PRIEBEHU LIKVIDÁCIE   obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o., v likvidácii   IČO : 12 355 677   so sídlom v SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1   ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení rozhodnutia o zrušení spoločnosti s likvidáciou v súlade s ust. § 68 ods. 12 OBZGarancia

5.12.2019, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť dokument ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA   obchodnej spoločnosti GOBELIN SK, s. r. o., v likvidácii   IČO : 36 830 120   so sídlom SR, 810 01 Bratislava, Šafárikova 10   ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zamestnávatelia uhradili najvyššie mesačné nedoplatky v tomto roku, vyše 6 mil. eurGarancia

5.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
V októbri a novembri 2019 Sociálna poisťovňa odoslala zamestnávateľom upozornenia na aktuálny nedoplatok poistného za september 2019. Odoslala 40 430 SMS a e-mailov pre 27 830 zamestnávateľov. V októbri a novembri 2019 Sociálna poisťovňa odoslala ...
viac

Rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti s likvidáciouGarancia

4.12.2019, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť dokument ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA   obchodnej spoločnosti GOBELIN SK, s. r. o.   IČO : 36 830 120   so sídlom SR, 810 01 Bratislava, Šafárikova 10   zapísaná v ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Čo čaká Sociálnu poisťovňu na prelome rokovGarancia

4.12.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Decembrová výplata vianočných príspevkov, zvýšenie (valorizácia) všetkých typov dôchodkov v priebehu januára 2020, avizované zvýšenie minimálnych dôchodkov, prepočet výšky exekučných zrážok dôchodcom s exekúciami, zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom do 31. ...
viac

Podpisový vzor likvidátoraGarancia

3.12.2019, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť dokument PODPISOVÝ VZOR Dolu podpísaný,  Ing. Ladislav Vindický ,   nar. 10. 01. 1957, r. č. 570110/123   trvalo bytom SR, 949 01 Nitra, Kollárova 28 ako likvidátor ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zápisnica z valného zhromaždenia o zrušení s. r. o. s likvidáciou a o ustanovení likvidátora spoločnostiGarancia

2.12.2019, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť dokument ZÁPISNICA   zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o.   IČO: 12 355 677   so sídlom SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1   zapísanej ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách od 1.1.2019Archív

26.11.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijatím zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii”) z 15. mája 2018, ...
viac

Prokúra a postavenie prokuristuGarancia

18.12.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Prokúra je špeciálnym druhom a svojou podstatou najširšou formou zastúpenia podnikateľa Právna úprava prokúry ako osobitného plnomocenstva je obsiahnutá v ustanoveniach § 14 OBZ. Rozsah prokúry Prokúrou ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Žiadosť o splátkový kalendár - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o splátkový kalendár k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Právna úprava darovacej zmluvyGarancia

19.9.2019, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Igor Zbojan, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právna úprava darovacej zmluvy je obsiahnutá v  § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka . Na základe darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obdarovanému a ten dar prijíma. V ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 382/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2019 v čiastke č. 128)
  • 383/2019 Z.z. novela zák. č. 362/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2019 v čiastke č. 128)
  • 385/2019 Z.z. o kompenzačnom príspevku baníkom (vyšlo dňa: 19.11.2019 v čiastke č. 128)
  • 388/2019 Z.z. ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (vyšlo dňa: 20.11.2019 v čiastke č. 129)
  • 390/2019 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 21.11.2019 v čiastke č. 130)
  • 391/2019 Z.z. novela zák. č. 447/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2019 v čiastke č. 130)
  • 393/2019 Z.z. novela zák. č. 8/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 27.11.2019 v čiastke č. 131)
  • 394/2019 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 27.11.2019 v čiastke č. 131)
  • 398/2019 Z.z. novela zák. č. 131/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 27.11.2019 v čiastke č. 131)
  • 405/2019 Z.z. ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty (vyšlo dňa: 28.11.2019 v čiastke č. 132)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
14.1.2020, Trenčín
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
8.6.2020, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
17.8.2020, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: