Darček mesiaca
Eticko-právne aspekty starnutia a staroby v roku 2019

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Tvorba sociálneho fondu neziskových organizáciiGarancia

22.2.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tvorbu sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Tvorbu sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom ...
viac

Ako sa starostlivosť o dieťa započítava do dôchodkuGarancia

20.2.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Doba starostlivosti o dieťa (materská a rodičovská dovolenka), počas ktorého sa poistenec osobne stará o dieťa do troch rokov veku, sa mu spravidla automaticky započítava pre účely jeho budúceho nároku na niektorú z dôchodkových dávok. Pri odchode do dôchodku ...
viac

Určenie osobitného príjemcu dôchodku je dôsledne riadený procesGarancia

20.2.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Ak si dôchodca zo zdravotných dôvodov nemôže svoj dôchodok preberať na pošte sám a neželá si ani jeho poukazovanie na účet v banke, resp. nemá zriadený účet v banke, môže Sociálnu poisťovňu požiadať o ustanovenie osobitného príjemcu. Ak si dôchodca zo ...
viac

Zamestnanecké benefity v roku 2019Garancia

15.2.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanecké benefity sú, okrem dobrého platu, pre zamestnanca cesta k dlhodobej spokojnosti a k nízkej fluktuácii. Dnes sa ale nehovorí len o finančných benefitoch, ale veľmi dôležitým je najmä voľný čas, ktorý môžu stráviť s  ...
viac

Ako sa pripraviť na pracovný pohovorGarancia

15.2.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo všeobecnosti platí, že ak poslucháčov nedokážete zaujať svojou prezentáciou v priebehu prvých 30 sekúnd, zrejme sa Vám to už vôbec nepodarí. Podobne je to aj pri pracovnom pohovore, kde si o Vás personalista vytvorí obrázok ...
viac

MV SR: Úvodná pomôcka umožní ľahšie sa zorientovať v novom zákone o registri MNOGarancia

14.2.2019, Zdroj: SITA
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti chce pomôcť mimovládnych organizáciám ľahšie sa zorientovať v povinnostiach, ktoré priniesol nový zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Spolu so sekciouverejnej ...
viac

Upozorňujeme na oznamovacie povinnosti mimovládnych organizácií súvisiace s prípravou nového komplexného registraGarancia

14.2.2019, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
V súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií ministerstvo vnútra upozorňuje organizácie tretieho sektora na povinnosti vyplývajúce z nového zákona č. 364/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií činného ...
viac

OsteoporózaGarancia

11.2.2019, PhDr. Iveta Ondriová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Osteoporóza - je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty a poruchami mikroarchitektúry kosti, čo vedie k oslabeniu pevnosti kosti a tým k zvýšenej lámavosti.Slovo osteoporóza sa ...
viac

Specifičnost ženské a mužské komunikaceGarancia

11.2.2019, doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ženy a muži vnímají svět různě. Již v roce 1894 poukázal W. Dilthey 1 , že v naší evropské kultuře existuje základní rozdíl mezi ženským a mužským duševním životem. Základem rozdílů mezi mužem a ženou je zejména jejich úloha ve ...
viac

MO SR: Rezort podporí aj v tomto roku zaujímavé projekty mimovládnych organizáciíGarancia

6.2.2019, Zdroj: SITA
Ministerstvo obrany SR aj tento rok podporí zaujímavé projekty a prerozdelí mimovládnym organizáciám takmer 100 000 eur. Tie môžu v rámci zverejnenej výzvy predložiť maximálne jeden projekt, na ktorý im môže byť poskytnutá dotácia od 500 do 50 000 eur. ...
viac
Najčítanejšie

Žiadosť o splátkový kalendár - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o splátkový kalendár k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Starobný dôchodca a odstupnéGarancia

16.5.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Starobný dôchodca, ktorý poberá dôchodok a aj pracuje na dobu neurčitú. Má nárok na odstupné a odchodné pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti a v akej výške? Otázka je príliš všeobecná. Nie je uvedené napr. koľko rokov zamestnanec ...
viac

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Právna úprava darovacej zmluvyGarancia

2.1.2018, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Právna úprava darovacej zmluvy je obsiahnutá v § 628 a nasl Občianskeho zákonníka . Na základe darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obdarovanému a ten dar prijíma. V prípade ak je predmetom daru ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Skončenie pracovného pomeru výpoveďouGarancia

15.8.2018, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Popri dohode o skončení pracovného pomeru je výpoveď jedným v praxi najbežnejšie sa využívaným spôsobom ukončenia pracovného pomeru. Výpoveď je jednostranným právnym úkonom účastníka pracovného pomeru, na základe ktorého končí ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 4/2019 Z.z. novela zák. č. 321/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 9.1.2019 v čiastke č. 3)
  • 9/2019 Z.z. novela zák. č. 56/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 10/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 11.1.2019 v čiastke č. 5)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 26/2019 Z.z. novela op. č. 588/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 31.1.2019 v čiastke č. 11)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 39/2019 Z.z. novela vyhl. č. 435/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2019 v čiastke č. 20)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom. Prihláška tu!
25.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
19.8.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: