dnes je 23.11.2020

Najnovšie

Zrušenie registrácie osoby registrovanej podľa § 7 alebo § 7a zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2020Garancia

23.11.2020, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoba registrovaná podľa § 7 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Pozvánka na valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje o vymenovaní nového konateľaGarancia

23.11.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Konateľ spoločnosti IUSTITIA, s. r. o., týmto pozýva spoločníkov spoločnosti IUSTITIA, s. r. o., na valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti IUSTITIA, s. r. o., so sídlom SR, PSČ ...... ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Povinnosti daňového úradu v prípade zrušenia registrácie pre daň v roku 2020Garancia

20.11.2020, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aké sú možnosti a povinnosti daňového úradu pri zrušení registrácie pre daň z pridanej hodnoty. Daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň na základe žiadosti platiteľa, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie registrácie, ak ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Vznik funkcie konateľaGarancia

20.11.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznik funkcie konateľa ako  štatutárneho orgánu s. r. o.  je podmienený vznikom spoločnosti samotnej  (zápis do obchodného registra je tou relevantnou právnou skutočnosťou). Úkony vykonané osobami, ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Kedy je možné požiadať o zrušenie registrácie pre daň v roku 2020Garancia

19.11.2020, doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Aké sú možnosti požiadať o zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty a čo je potrebné urobiť v prípade ak osoba prestala podnikať. Aké sú platiteľove povinnosti v prípade zrušenia registrácie. Platiteľ registrovaný podľa § 4 ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Vzor zmluvy o zastúpení s. r. o. formou prokúryGarancia

19.11.2020, prof. JUDr. Mária Patakyová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť dokument Zmluva o zastúpení s. r. o. formou prokúry uzatvorená podľa  § 269 ods. 2 , § 566 a nasl.  a  § 652 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

ÚvodníkGarancia

18.11.2020, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čitatelia, v novembrovom on-line časopise Spravodajca pre HR manažérov a personalistov sa okrem iného venujeme riadeniu zmien a vedeniu v čase neistoty. Aj v čase mimoriadnej situácie spojenej s pandémiou COVID-19 by mali podnikoví ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

ČlánkyGarancia

18.11.2020, Ing. Lucia Žarnócaiová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Ako čeliť predsudkom v spolupráci žien a mužovGarancia

18.11.2020, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každá firma sa musí viac snažiť o to, aby ženy mali rovnaké príležitosti ako muži. Áno, prešli sme dlhou cestou od roku 1964, keď sa diskriminácia na základe pohlavia stala nezákonnou, ale čaká nás ešte dlhá cesta k rovnosti ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Čo s tímovými vzťahmi urobil pandemický vzťah? Vplyv pandémie na tímyGarancia

18.11.2020, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vo svojej práci trénerky s leadrami vidím množstvo podnikových lídrov, ktorí sa snažia dostať do kontaktu s novou realitou, zostať nad vecou a len sa posúvať čo najlepšie za každých okolností. Ako teda v tomto období motivovať ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

3.12.2020, ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

9.12.2020, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?

10.12.2020, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

10.12.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

14.12.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

14.12.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

17.12.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v daňovom poriadku od 1.1.2021

Lektor: Ing. Božena Jurčíková

Dátum: 25.11.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Aktuálne a pripravované zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2020 a 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 26.11.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (júl 2020)
EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA