Darček k Vášmu predplatnému
Dôležitosť medzigeneračného stretnutia v roku 2019

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Employer branding v roku 2019Garancia

10.6.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Budovanie employer brandingu je hlavne zodpovednosťou lídrov. Pomôcť im s tým môže veľa ľudí, no nikto iný nemá silu meniť firmu tak, aby zamestnanci vnímali svoju prácu ako zmysluplnú. 1. Zachytenie kľúčových hodnôt V ...
viac

Výhody a nevýhody Home officuGarancia

10.6.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Každá minca má dve strany, a tak ako sú s takým bonusom spojené výhody, môžu byť bonusy pre niekoho nevýhodné. Pozrime sa na ne spoločne. Time manažment Prvým pozitívnym bodom home officu je vlastná organizácia času. Ak cítite, ...
viac

Príklad k § 2 ods. 1 písm. d) zákona o DPHGarancia

23.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: d) dovoz tovaru do tuzemska. Dovozom tovaru rozumieme nákup tovaru v tretej krajine (mimo územia Európskej únie), ktorý bol dovezený z tretieho štátu na územie Európskej únie. Spoločnosť z ...
viac

Príklad k § 2 ods. 1 písm. c) zákona o DPHGarancia

22.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát”). Platiteľ dane, ktorý je registrovaný v Rakúsku dodáva tovar inému platiteľovi ...
viac

Príklad k § 2 ods. 1 písm. b) zákona o DPHGarancia

21.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: b) poskytnutie služby (ďalej len „dodanie služby”) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Odberateľovi vznikla škoda z dodávky tovaru, ...
viac

Príklad k § 2 ods. 1 písm. a) zákona o DPHGarancia

20.5.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 2 Predmet dane (1) Predmetom dane je: a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby. Je dodávka nábytku predmetom dane, ak platiteľ dane, ktorý je majiteľom firmy ...
viac

Ako zvýšiť motiváciu zamestnancov v podnikuGarancia

17.5.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Motivácia zamestnancov nie je automatická, a preto patrí k dôležitým úlohám aj zodpovednostiam vedúceho. Ide do istej miery o individuálny proces. To, čo motivuje jedného zamestnanca, môže dosahovať presne opačný efekt u druhého. ...
viac

Digitalizácia v HR v roku 2019Garancia

17.5.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Najväčším trendom v odbore HR je v súčasnosti určite digitalizácia práce, ktorá má pozitívny vplyv nielen na efektivitu a hospodárske výsledky firmy, ale aj na celé HR a na zamestnancov a ich spokojnosť. S týmto trendom súvisí ...
viac

Hlásenie pracovných úrazovGarancia

17.5.2019, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ má po prijatí správy o vzniku pracovného úrazu alebo ďalších nežiaducich udalostí, uvedených v § 17 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária (§17 zákona 124/2006 o BOZP)Garancia

16.5.2019, Ľubica Kuševová, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zavedeniu jednotného, racionálneho a účelného systému registrácie a kódovania pracovných úrazov v rámci Európskej únie predchádzali práce na projekte harmonizácie Európskej štatistiky pracovnej úrazovosti /ESAW/, ktoré ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Žiadosť o splátkový kalendár - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o splátkový kalendár k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Starobný dôchodca a odstupnéGarancia

16.5.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Starobný dôchodca, ktorý poberá dôchodok a aj pracuje na dobu neurčitú. Má nárok na odstupné a odchodné pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti a v akej výške? Otázka je príliš všeobecná. Nie je uvedené napr. koľko rokov zamestnanec ...
viac

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Právna úprava darovacej zmluvyGarancia

2.1.2018, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Právna úprava darovacej zmluvy je obsiahnutá v § 628 a nasl Občianskeho zákonníka . Na základe darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obdarovanému a ten dar prijíma. V prípade ak je predmetom daru ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Skončenie pracovného pomeru výpoveďouGarancia

15.8.2018, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Popri dohode o skončení pracovného pomeru je výpoveď jedným v praxi najbežnejšie sa využívaným spôsobom ukončenia pracovného pomeru. Výpoveď je jednostranným právnym úkonom účastníka pracovného pomeru, na základe ktorého končí ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 139/2019 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2019 v čiastke č. 55)
  • 143/2019 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (vyšlo dňa: 29.5.2019 v čiastke č. 55)
  • 155/2019 Z.z. novela zák. č. 131/2002 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 156/2019 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 5.6.2019 v čiastke č. 59)
  • 162/2019 Z.z. novela vyhl. č. 89/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 163/2019 Z.z. novela vyhl. č. 84/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 164/2019 Z.z. novela op. č. 98/2009 Z.z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 165/2019 Z.z. ustanovuje sídla staníc záchrannej zdravotnej služby (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 166/2019 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 12.6.2019 v čiastke č. 62)
  • 167/2019 Z.z. novela op. 588/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2019 v čiastke č. 63)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom. Prihláška tu!
19.8.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
23.8.2019, Nitra
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
20.9.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: