dnes je 29.1.2020
Najnovšie

Postup pri zmene sídla s.r.o.Garancia

28.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sídlo právnickej osoby Sídlo spoločnosti s ručením obmedzeným je jedným z jej  najdôležitejších  identifikačných znakov. Právna úprava sídla obchodnej spoločnosti v slovenskom ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Riadenie kariéryGarancia

28.1.2020, PhDr. Ján Barica, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kariéra  je pojem, ku ktorému majú mnohí rezervovaný postoj. Veľmi často je spájaný s pojmom kariérizmus. Kariéra  znamená posun na úrovni zodpovednosti, kompetencii a právomoci v pracovnom prostredí . Pre jednotlivcov je spájaná s plánovaním ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Zápis zmeny v osobe konateľa do obchodného registraGarancia

27.1.2020, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Štatutárnym orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je jej konateľ. V prípade prvých konateľov spoločnosti funkcia vzniká ich ustanovením do funkcie konateľa na základe ich ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Vyhľadávanie a výber pracovníkovGarancia

27.1.2020, PhDr. Ján Barica, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby sme mohli robiť vyhľadávanie a výber pracovníkov kvalifikovane, je vhodné mať k dispozícii najmä tieto 2 dokumenty: 1. popis pracovného miesta a pracovníka, 2. pracovnú zmluvu pre konkrétne pracovné miesto. Vyhľadávanie pracovníkov Hlavnú ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Meracie nástroje na posúdenie kognitívnych porúch u seniorovGarancia

27.1.2020, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V komplexnom hodnotení stavu seniora sa používajú v ošetrovateľskej starostlivosti štandardizované, medzinárodné validné meracie nástroje k orientačnému hodnoteniu kognitívnych funkcií. Nenahrádzajú klinické vyšetrenie, ale sú vhodnou ...

Záujem dievčat o kurzy programovania trojnásobne vzrástol

27.1.2020, Zdroj: SITA

Počet dievčat v kurzoch zameraných na programovanie, ktoré organizuje občianske združenie Aj Ty v IT, sa od roku 2018 strojnásobil. Počet dievčat v kurzoch zameraných na programovanie, ktoré organizuje občianske združenie Aj Ty v IT, sa od roku 2018 ...

Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich, pri uplatnení peňažných limitov v roku 2020Garancia

24.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich, pri uplatnení peňažných limitov podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Oslobodený od dane je neobchodný dovoz tovaru v osobnej ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020Garancia

23.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúcich podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Cigaretou sa rozumie tabakový povrazec, ktorý je bez ďalších úprav určený na ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Monitorovanie zamestnancov na pracoviskuGarancia

23.1.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika monitorovania zamestnancov na pracovisku je v praxi čoraz aktuálnejšou. Technologický rozvoj umožňuje zamestnávateľom sledovať web ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

RozhodovanieGarancia

23.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvod Z podnikania poznáme príklady, kedy jedno jediné rozhodnutie majiteľa spoločnosti bolo príčinou jej úspechu alebo naopak začiatkom jej pádu.  Prijať správne rozhodnutie je veľmi ťažké, ale zároveň veľmi dôležité pre spoločnosť. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

3.2.2020, Banská Bystrica, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

17.8.2020, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Novela Zákonníka práce od 1.1.2020
EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA