dnes je 2.4.2020
Najnovšie

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020Garancia

27.3.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Zmeny v dávkach ošetrovné a nemocenské účinné od 27. 3. 2020Garancia

27.3.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Počas víkendu Sociálna poisťovňa pripraví pre verejnosť úpravu formulárov/žiadostí a ďalšie informácie, ktoré po schválenej novele zákona umožnia čerpať dávku ošetrovné a nemocenské rozšírenému okruhu poistencov. Tieto formuláre zverejní na svojej webovej ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2020 - dodanie tovaru podľa § 8Garancia

26.3.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. januára 2020 je v platnosti nové znenie § 8 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , týkajúce sa dodania tovaru, konkrétne príslušný odsek 4 a to predovšetkým z dôvodu zavedenia režimu call-off stock. Podľa odseku ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

10.6.2020, Banská Bystrica, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

17.8.2020, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Súhrn opatrení počas aktuálneho núdzového stavu
EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA