dnes je 31.3.2020
Najnovšie

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020Garancia

27.3.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2020 - dodanie tovaru podľa § 8Garancia

26.3.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. januára 2020 je v platnosti nové znenie § 8 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , týkajúce sa dodania tovaru, konkrétne príslušný odsek 4 a to predovšetkým z dôvodu zavedenia režimu call-off stock. Podľa odseku ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2020 - registračná povinnosť podľa § 5Garancia

25.3.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. januára 2020 je v platnosti nové znenie § 5 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , týkajúce sa registračnej povinnosti, konkrétne príslušný odsek 1. Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Živnostníci: K dávke OČR a PN za marec treba nedoplatky poistného zaplatiť najneskôr do 31. 3. 2020Garancia

25.3.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Mnohí živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) v týchto dňoch zasielajú pobočkám formuláre so žiadosťami o dávku ošetrovné či nemocenské, na čo využívajú zjednodušené postupy z webovej stránky Sociálnej poisťovne. Mnohí živnostníci a ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Čerpanie aj pokračovanie OČR oznamuje zamestnávateľovi zamestnanec, nie Sociálna poisťovňaGarancia

25.3.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa nie je príslušná potvrdzovať či oznamovať zamestnávateľom, že ich zamestnanec poberá alebo pokračuje v poberaní dávky ošetrovné (OČR). Sociálna poisťovňa nie je príslušná potvrdzovať či oznamovať zamestnávateľom, že ich zamestnanec poberá ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Prvá sociálna pomoc v čase pandémieGarancia

25.3.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

MPSVR SR reaguje na mimoriadnu situáciu radom opatrení, ktoré dnes schválila vláda SR. Ide o zmeny v ošetrovnom, nemocenskom v karanténe, o príspevok na mzdy zamestnancov, ako aj príspevok na minimálne odvody a ušlý príjem pre živnostníkov. Zmeny začnú platiť ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty od 1. januára 2020 - registračná povinnosť podľa § 4Garancia

24.3.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. januára 2020 je v platnosti nové znenie § 4 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. , týkajúce sa registračnej povinnosti, konkrétne príslušný odsek 4. Platiteľom sa stáva právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom k 24. 3. 2020Garancia

24.3.2020, Zdroj: NRSR

- nosenie ochranného rúška mimo svojho domu či bytu bude povinné, - budeme musieť dodržiavať dvojmetrový rozostup v rade - v nedeľu bude sanitárny deň pre obchody - potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá, - meranie teploty ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Koronavírus a skončenie pracovného pomeruGarancia

24.3.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Nakoľko súčasné preventívne opatrenia týkajúce sa prevencie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobili zatvorenie mnohých maloobchodných či výrobných prevádzok, viacerí zamestnávatelia sa dostávajú do zlej ekonomickej situácie, kedy je nemožné zabezpečiť pokrytie ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Kedy je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom ochranné rúška?Garancia

24.3.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Veľmi aktuálnou témou v súvislosti s ochranou zamestnancov pred ochorením COVID-19 je používanie osobných ochranných prostriedkov, ako sú napr. ochranné rúška, respirátory, rukavice a pod. Veľmi aktuálnou témou v súvislosti s ochranou zamestnancov pred ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus
viac článkov
Semináre - aktuálna ponuka

Agentúrne zamestnávanie v roku 2020 - podmienky, povinnosti a zmeny

8.6.2020, Bratislava, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

10.6.2020, Banská Bystrica, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

17.8.2020, Bratislava, JUDr. Miroslava Verčíková

Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!

Darček k Vášmu predplatnému
Súhrn opatrení počas aktuálneho núdzového stavu
EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA