Darček k Vášmu predplatnému
Dôležitosť medzigeneračného stretnutia v roku 2019

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Právna úprava zmluvy o nájme obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanieGarancia

18.10.2019, JUDr Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Občiansky zákonník v súvislosti s uspokojovaním potreby bývania upravuje -  okrem  nájmu bytu  ( § 685 až § 716 OZ ) a  podnájmu bytu alebo časti bytu  ( § 719 OZ ) - aj: nájom obytných miestností v zariadeniach ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o podnájme časti bytuGarancia

18.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Vzor zmluvy o podnájme časti bytu ZMLUVA O PODNÁJME ČASTI BYTU uzavretá podľa  § 719 OZ (č.  40/1964 Zb.  v znení neskorších predpisov, ktoré je účinné v deň podpísania tejto zmluvy) Čl. I. Zmluvné ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor zmluvy o nájme obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanieGarancia

17.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME OBYTNEJ MIESTNOSTI V ZARIADENÍ URČENOM NA TRVALÉ BÝVANIE uzatvorená podľa ustanovenia  § 717 OZ  (č.  40/1964 Zb.  v znení neskorších predpisov podľa stavu účinného ku dňu podpísania ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Kvalita života u chorého s chronickou bolesťouGarancia

16.10.2019, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chronická bolesť môže začať ako akútna, má fázickú a tonickú zložku, tonická fáza však pretrváva dlho po tom, ako ochorenie skončilo. Rozvíja sa pomalšie a trvá dlhší čas. Obyčajne 3 až 6 mesiacov. Priebeh chronickej bolesti je ...
viac

Právna úprava výpovede z nájmu bytu pre neplatenie nájomnéhoGarancia

16.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podľa  § 686 ods. 1 OZ  (Občianskeho zákonníka) nájomná zmluva musí obsahovať: výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Nájomca je povinný platiť nájomné podľa ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Vzor výpovede z nájmu bytuGarancia

15.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor VÝPOVEĎ Z NÁJMU BYTU PRE NEPLATENIE NÁJOMNÉHO medzi Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................................... Sídlo: ........................................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Pozostalostné dôchodky po jednom poistencovi majú svoj stropGarancia

15.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Ak po úmrtí poistenca vznikne pozostalým nárok na výplatu viacerých pozostalostných dôchodkov (napríklad manželka bude mať nárok na vdovský dôchodok a minimálne dve deti na sirotský dôchodok), ich výška nemôže nesmie presiahnuť sumu dôchodku zomretého poistenca, ...
viac

Mimovládne organizácie založili novú platformu, upozorňujú na tlak extrémistov a konšpiračných médiíGarancia

15.10.2019, Zdroj: SITA
Útoky politických extrémistov a konšpiračných médií na občiansky sektor za ostatné dva roky výrazne zintenzívneli. Konštatujú to zástupcovia novej platformy Hlas občianskych organizácií. Útoky politických extrémistov a konšpiračných médií na občiansky ...
viac

Právna úprava zmluvy o nájme bytových priestorovGarancia

14.10.2019, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú pojem „ bytové priestory“. Na účely tejto príručky pri používaní tohto pojmu je opodstatnené vychádzať zo zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok narástol o viac ako 16 eurGarancia

14.10.2019, Zdroj: Sociálna poisťovňa
O viac ako 16 eur (presne 16,54 eura) narástol priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok. O viac ako 16 eur (presne 16,54 eura) narástol priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok. Ku koncu septembra 2019 jeho výška dosiahla 459,77 eur, kým v septembri ...
viac
Najčítanejšie
Najnovšie Právne predpisy
  • 301/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 14.10.2019 v čiastke č. 109)
  • 307/2019 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 14.10.2019 v čiastke č. 109)
  • 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu (vyšlo dňa: 15.10.2019 v čiastke č. 110)
  • 311/2019 Z.z. novela zák. č. 530/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2019 v čiastke č. 110)
  • 315/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 316/2019 Z.z. novela zák. č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 317/2019 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 318/2019 Z.z. novela zák. č. 222/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 319/2019 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
  • 321/2019 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. a č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 16.10.2019 v čiastke č. 111)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
18.11.2019, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
18.11.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2019. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
13.12.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: