Darček k Vášmu predplatnému
Novela Zákonníka práce od 1.1.2020

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich, pri uplatnení peňažných limitov v roku 2020Garancia

24.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich, pri uplatnení peňažných limitov podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Oslobodený od dane je neobchodný dovoz tovaru v osobnej ...
viac

Oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020Garancia

23.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov v osobnej batožine cestujúcich podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Cigaretou sa rozumie tabakový povrazec, ktorý je bez ďalších úprav určený na ...
viac

RozhodovanieGarancia

23.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úvod Z podnikania poznáme príklady, kedy jedno jediné rozhodnutie majiteľa spoločnosti bolo príčinou jej úspechu alebo naopak začiatkom jej pádu.  Prijať správne rozhodnutie je veľmi ťažké, ale zároveň veľmi dôležité pre spoločnosť. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Monitorovanie zamestnancov na pracoviskuGarancia

23.1.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematika monitorovania zamestnancov na pracovisku je v praxi čoraz aktuálnejšou. Technologický rozvoj umožňuje zamestnávateľom sledovať web ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Oslobodenie od dane pri dovoze pohonných látok v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020Garancia

22.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze pohonných látok v osobnej batožine cestujúcich, pri uplatnení peňažných limitov podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Minerálne oleje vyrobené na daňovom území, ...
viac

Časový manažmentGarancia

22.1.2020, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer
V tejto kapitole nečakajte odporúčania, ktoré Vám pomôžu vyhnúť sa množstvu práce - množstvo práce a čoraz väčšie množstvo práce kladené na jednotlivca je totižto súčasťou pracovného života dneška. Časový manažment nie je ani o tom, že niečo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Právna úprava zmluvy o výpožičkeGarancia

22.1.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právna úprava zmluvy o výpožičke sa nachádza v Občianskom zákonníku v ustanoveniach  § 659 až 662 . Zmluvou o výpožičke prenecháva požičiavateľ vypožičiavateľovi vec, aby ju dočasne, po určenú dobu, bezplatne ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Oslobodenie od dane pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov v osobnej batožine cestujúcich v roku 2020Garancia

21.1.2020, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V článku si priblížime oslobodenie od dane pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov v osobnej batožine cestujúcich podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Alkoholickým nápojom sa rozumie víno, medziprodukt, lieh a pivo, ...
viac

Zamestnanec a zamestnávateľGarancia

21.1.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovnoprávne vzťahy podľa Zákonníka práce môžu vznikať len so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávateľa. Zamestnávateľ má právo na slobodný výber zamestnancov v potrebnom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Prehľad povinností zamestnávateľa voči zamestnancomGarancia

21.1.2020, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Povinnosti v zmysle základných zásad  ZP Povinnosti zamestnávateľa v zmysle základných zásad  ZP : - povinnosť poskytovať zamestnancom mzdu a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Najčítanejšie

Novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách od 1.1.2019Archív

26.11.2018, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijatím zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon proti byrokracii”) z 15. mája 2018, ...
viac

Prokúra a postavenie prokuristuGarancia

18.12.2017, JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Prokúra je špeciálnym druhom a svojou podstatou najširšou formou zastúpenia podnikateľa Právna úprava prokúry ako osobitného plnomocenstva je obsiahnutá v ustanoveniach § 14 OBZ. Rozsah prokúry Prokúrou ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Žiadosť o splátkový kalendár - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o splátkový kalendár k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Právna úprava darovacej zmluvyGarancia

19.9.2019, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Igor Zbojan, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právna úprava darovacej zmluvy je obsiahnutá v  § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka . Na základe darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obdarovanému a ten dar prijíma. V ...
viac Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 2/2020 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Bardejove (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 3/2020 Z.z. novela vyhl. č. 341/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 4/2020 Z.z. novela vyhl. č. 114/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 6/2020 Z.z. novela zák. č. 440/2015 Z. z. a č. 455/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
3.2.2020, Banská Bystrica
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
8.6.2020, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
17.8.2020, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: