dnes je 19.6.2021

Najnovšie

Komentár k ZDPH § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnostiGarancia

18.6.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 78 Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti (1) Daň, ktorú je povinný platiť platiteľ, je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľného obchodu okrem dane vyrubenej colným orgánom pri dovoze tovaru, ktorá je splatná ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Komentár k ZDPH § 72 Osoby povinné vyhotoviť faktúruGarancia

17.6.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 72 Osoby povinné vyhotoviť faktúru (1) Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri a) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, b) dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Komentár k ZDPH § 70 Vedenie záznamovGarancia

16.6.2021, Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 70 Vedenie záznamov (1) Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách; osobitne vedie záznamy o dodaní tovarov a služieb do iného členského štátu, o nadobudnutí ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Nie je súd ako súd. Nie je rozhodnutie ako rozhodnutie. Alebo ako je možné z posudzovania zásady rovnosti odmeňovania zamestnancov spraviť (takmer) senzáciuGarancia

16.6.2021, Mgr. Daša Derevjaniková, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Začiatkom tohto mesiaca prebehlo naprieč Britskými ostrovmi niekoľko správ o úžasnom úspechu zamestnancov maloobchodného predajcu vo veci prejednávanej na európskom súde, na základe ktorého čelí žalovaný zamestnávateľ hrozbe ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Komentár k ZDPH § 69aa Daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátuGarancia

15.6.2021, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 69aa Daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu (1) Zahraničná osoba, ktorá nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu podľa  § 11  na účel jeho dodania s oslobodením ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus

Komentár k ZDPH § 68cb Osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaruGarancia

14.6.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 68cb Osobitná úprava na priznávanie a platbu dane pri dovoze tovaru (1) Ak sa na tovar, ktorý nie je predmetom spotrebnej dane, dovážaný do tuzemska v zásielke, ktorej vlastná hodnota nepresahuje 150 eur, neuplatní osobitná úprava podľa  § 68c , a odoslanie alebo preprava tohto tovaru ...

Prístupné pre: O senioroch | O senioroch profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

23.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

7.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA