dnes je 27.9.2020

Input:

Žiadosť o splátkový kalendár - formulár

10.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5 Žiadosť o splátkový kalendár - formulár

JUDr. Martina Jenčová

Stiahnuť vzor

Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava

Exekútorský úrad Trenčín

JUDr. XXXX, súdny exekútor

Krivá 6

000 00 Trenčín

Vec: Žiadosť o splátkový kalendár

k spis. zn.: EX 333/2012

Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. 5. 1939, bytom Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava, vystupujúci ako povinný v exekučnej veci EX 333/2012, vedenej na Exekútorskom úrade JUDr. XXXX, týmto žiadam o splátkový kalendár.

Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne: na môj majetok sa už vykonáva exekúcia z roku 2010, a to súdnou exekútorkou Mgr. YYY, ktorá vykonáva exekúciu zrážkami z dôchodku. Nakoľko nemám zriadený účet v banke, a teda jediný finančný