dnes je 19.6.2021

Input:

Závrat a nestabilita u seniorov

27.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Závrat je pocit pohybu vlastného tela alebo okolia. Vzniká pri neadekvátnych signáloch z periférnych receptorov (vestibulárny aparát, zrak, sluch, propriocepcia) alebo poruche ich spracovania a vyhodnotenia v CNS (centrálny vestibulárny aparát, thalamus, mozoček, kortex). Pre poruchy stability a problémy s udržaním rovnováhy vo vyššom veku sa niekedy používa termín presbystasis.

Etiológia a klasifikácia

Závrat je typický geriatrický syndróm multifaktoriálnej etiológie. Podľa prevažujúcej príčiny rozlišujeme:

  • periférny (vestibulárny) závrat. Ide o rotačný typ závratu (vertigo),je prítomný horizontálne rotačný nystagmus a výrazná vegetatívna sypmtomatologia
  • centrálny závrat. Nerotačný závrat, skôr neistota pri stoji a chôdzi, pocit „ plávania“ v priestore, poruchy videnia a ďalšie neurologické symptómy. Nystagmus môže chý - bať. Charakter závtatu  a sprievodná vegetatívna symtomatológia sú variabilné.
  • zmiešaný periférne - centrálny závrat.  Príznaky sa v rôznej intenzite kombinujú. Najčastejšie príčiny: vaskulárna (vertebrobazilárna insuficiencia), nádory, intoxikácia  alkoholom, meningoencefalitída.
  • nevestibulárny závrat. V starobe je častý. obvyklé príčiny sú:

- interné choroby,

- očné choroby,

- psychogénne príčiny.

Nevestibulárny závrat má charakter centrálneho závratu/ nestability.

  • mnohopočetná senzorická porucha  definovaná jako prítomnosť dvoch a viac z nasledujúcich porúch: zrak,vestibulárne funkcie, spinálna propriocepcia, cerebelárna porucha, neuropatia dolných končatín. Tieto potom vedú k nestabilite či závratu nevestibulárneho typu.
  • farmakogénny závrat vyvolávajú niektoré lieky jako napríklad hypotenzíva, aminoglykozidy (ATB), antiepileptiká, alkohol, psychofarmaká, cytostatiká, anti- arytmická, hypnotiká, silné analgetiká.

Zameranie anamnézy

Vlastný závratový stav – vznik (náhly, pozvoľný), vyvolávajúci moment (zmena polohy, pohyb hlavou)