Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zablokovanie účtu, na ktorý je zasielaný dôchodok

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vykonania exekúcie volí súdny exekútor. Exekúciu môže viesť aj viacerými spôsobmi naraz. Nie je preto vylúčená ani kombinácia takých spôsobov ako exekúcia zrážkami z dôchodku a prikázaním pohľadávky z účtu v banke. 

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke má v zásade dve fázy - po vydaní príkazu na začatie exekúcie a pred vydaním exekučného príkazu (v tomto čase sa peniaze povinného, na účte v banke, len zablokujú, avšak ešte sa nezasielajú súdnemu exekútorovi), a po vydaní exekučného príkazu (kedy už banka na základe tejto písomnosti zašle blokované finančné prostriedky na účet stanovený v exekučnom príkaze). 

Pokiaľ exekútor zvolí kombináciu spôsobov, a teda vykonáva exekúciu zároveň zrážkami z dôchodku a prikázaním pohľadávky z účtu v banke, môže sa stať, že na blokovaný účet sa zasiela zvyšná časť dôchodku. Tá, ktorá zostala po tom, ako Sociálna poisťovňa - na základe príkazu exekútora - vykonala zrážku. Ide o situáciu, kedy by povinný nemal k dispozícii žiadne finančné

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: