dnes je 3.8.2020

Input:

Strategický marketing

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3 Strategický marketing

Ing. Hilda Rubintová

Hlavným účelom marketingu je vytvárať dlhodobé a vzájomne prospešné medzi spoločnosťou a verejnosťou, hlavne cieľovou skupinou a zákazníkmi.

Strategický marketing je dôležitá a pre väčšinu výrobných aj obchodných spoločností hlavná časť celkovej podnikovej stratégie.

Súvisí so schopnosťou zvoliť jedinečný spôsob, ako dostať výrobky alebo služby ku všetkým potenciálnym zákazníkom a ako týchto zákazníkov doviesť k tomu, aby kupovali čo najviac toho, čo na trh dodáme.

Podcenenie stratégie, napríklad prieniku na konkrétny trh s konkrétnym produktom (výrobkom alebo službou alebo obojím), môže mať (...a aj má !) nepríjemné dopady na produkciu, financie, ale aj povesť a dôveryhodnosť spoločnosti. Môže v tom najhoršom scenári viesť až ku krachu spoločnosti a odchodu z trhu. Čím je spoločnosť menej „etablovaná” na trhu, tým sú dôsledky pre ňu katastrofickejšie. Strategický marketing je kľúčová príprava vstupu na trh.

Strategický marketing je proces zladený zo silných stránok spoločnosti so záujmami a potrebami zákazníckych skupín. Tento proces ovplyvňuje smer a budúcnosť spoločnosti. Dominantným sa stáva znalosť tzv. makroprostredia a trhov.

Musíme čo najpresnejšie poznať prostredie, v ktorom budeme naše produkty umiestňovať, jeho ekonomické, sociálne a mnohé ďalšie atribúty a schopnosť zákazníkov, od ktorých očakávame kúpu produktov.

Marketing bez prvkov stratégie neexistuje, vzhľadom k tomu, že zahŕňa v sebe smerovanie k budúcnosti, a tým aj stratégiu. Predpoklady k vytvoreniu stratégii sú vstup na trh a rozvoj produktu, diverzifikácia, teda koncepčné zameranie.

Základnými nástrojmi sú analýza, prognóza a výsledkom stratégia a plán.

Parafrázujúc Ekonomický slovník, je strategický marketing vývojovou fázou v procese definovania zámerov spoločnosti. Marketing sa posunie do strategickej fázy vtedy, keď sa plánovanie budúcich činností dostáva do roviny, kedy už určujeme konkrétnu cieľovú skupinu zákaznikov a sústreďujeme sa na to, čo chcú, potrebujú alebo po čom túžia. Uvažujeme nie v súčasnom čase, ale v budúcom a v centre pozornosti je sústredenie sa na zmeny, príležitosti, riziká a spôsoby, ako na ne reagovať.

Marketing v systéme riadenia podniku

Strategický marketing prináleží