dnes je 4.8.2020

Input:

Strategické plánovanie

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2 Strategické plánovanie

PhDr. Mojmír Kališ


Načo potrebujeme stratégiu?

V spoločnosti Inventing s.r.o. ( Názov spoločnosti a mená aktérov sú zmenené), zaoberajúcej sa projektovaním, inžinieringom a obchodom padol návrh externého konzultanta, aby sa obaja spoločníci a vedúci oddelení spoločne zamysleli nad ďalšou budúcnosťou spoločnosti. Medzi spoločníkmi bol na tento zámer odlišný názor, kým Karol tento nápad nadšene podporil, Vlado ho považoval za predčasný, pretože ešte nemáme „usadené“ nové veci, ktoré boli spoločníkmi zavedené. Logický spor, konflikt dvoch názorov sme vyriešili odložením rozhodnutia. O pár týždňov, keď obchodné úspechy viedli k nutnosti prijať do spoločnosti nových zamestnancov, sedela trojica znovu. Hovorilo sa aj o nových ľuďoch, o tom, ako ich rýchlo zapracovať, prijať do kolektívu, urýchliť ich adaptáciu. Vtedy Vlado predniesol pamätný výrok: „Nasledujúce dva roky neberieme žiadneho človeka“. Začala sa diskusia o dôvodoch. Jedným z pádnych argumentov bola neistota o vývoji externého prostredia, čo sa stane, ak nebude dostatok zákaziek. Pri súčasnej platobnej morálke, dobách splatnosti u štátnych zákazníkoch, budeme mať problémy s cash-flow.

Vtedy sa ozval prítomný konzultant s krátkym konštatovaním: „Vlado, práve sme začali uvažovať o stratégii.“

V Inventingu sa začalo obdobie úvah a diskusií o budúcnosti spoločnosti. Všetci si ujasňovali, čo ich čaká, aké možné scenáre na vonkajšom trhu môžu vzniknúť, ako im čeliť a čo potrebujú k rozvoju. Stratégia im dala odpoveď na otázku, kým chcú byť a kam sa chcú uberať. Museli si dať odpoveď na otázku, aké je ich