dnes je 31.3.2020
Input:

Priamy marketing

27.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3.4 Priamy marketing

Ing. Hilda Rubintová

S priamym marketingom sa pravdepodobne stretol už každý. Či už vo forme reklamného listu od poisťovne, letáku od supermarketov alebo telefonickej ponuky operátora.

Priamy marketing (často používaný je anglický výraz direct marketing) je druh reklamnej kampane s cieľom vyvolať u vybranej skupiny zákazníkov aktivitu, ako je návšteva predajne, webovej stránky alebo kontaktovanie finančného poradcu ako reakciu na kampaň.

Samotná komunikácia môže mať veľa podôb. Ako príklady môžeme uviesť poštovú zásielku, televízny shopping, telefonický marketing (telemarketing), priamy e-mail marketing, aktivita v predajni (POS interakciu).

Priamy marketing pracuje s databázou zákazníkov. Zákaznícka odozva (Customer response) má byť merateľná. Napríklad marketér má byť schopný určiť, či je alebo nie je zľava poskytnutá zákazníkom na online nakupovanie využívaná a do akej miery.

Formy priameho marketingu

Poznáme 3 základné formy priameho marketingu:

1. Priama odozva - typickým príkladom je teleshopping, v zahraničí dokonca existujú teleshoppingové televízne stanice, ktoré počas celého vysielacieho času predávajú priamym marketingom. Spotrebiteľa k aktivite môže pobádať aj inzercia v časopise alebo poštová zásielka.

Merateľná odozva je napr.:

  • priama reakcia na televízne vysielanie,

  • priama reakcia na inzeráty.

Priama odozva môže byť:

  • jednoetapová – spotrebiteľ dostane všetky priame potrebné informácie od spoločnosti, ktorá propaguje svoj výrobok a následná aktivita je objednanie,

  • dvojetapová – u spotrebiteľa sa vzbudí záujem, napr. formou inzerátu a on si následne vyžiada ďalšie informácie alebo katalóg produktov, kontaktuje spoločnosť, aby k nemu vyslala zástupcu. Neobjednáva sa hneď.

2. Priama ponuka – direct mail - patrí sem kontaktovanie spotrebiteľov poštovou zásielkou alebo e-mailom. Najčastejšie formy sú hromadné zásielky letákov (supermarkety, reštaurácie), listov (charitatívne organizácie), vzoriek produktov, nábor predplatiteľov rôznych publikácií. Výhoda priamej ponuky spočíva v možnosti osloviť cieľovú skupinu, napr. novootvorená reštaurácia doručuje letáky len do poštových schránok obyvateľov v blízkosti svojho sídla.

3.Databázový marketing - môže mať formu adresného databázového marketingu alebo súčasti CRM. Zákazníci sú evidovaní a