dnes je 31.3.2020
Input:

Podpora predaja

26.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3.3 Podpora predaja

Ing. Hilda Rubintová

Kúpili ste si už tovar na výstave, kde vám ho predviedli? Alebo ste neodolali ochutnávke kávy, syrov v supermarkete alebo vína vo vinotéke? Alebo nebodaj ste vyskúšali vzorku, ktorá bola v časopise alebo vám ju poskytli pri nákupe iného tovaru? Ak ste aspoň na jednu otázku dali odpoveď áno, znamená to, že ste sa stretli s marketingovým nástrojom nazvaným podpora predaja.

Podpora predaja je jedným z marketingových nástrojov, ktorý slúži na zabezpečenie predaja, odbytu služieb a produktov. Podstatou podpory predaja je ponuka niečoho, čo nie je súčasťou produktu a jeho úlohou je zaujať spotrebiteľa. Podpora predaja je motivujúcim nástrojom k rozhodnutiu sa pre kúpu.

Podpora predaja sa spravidla uplatňuje v 2 rovinách:

1. spotrebiteľská – cieľová skupina sú spotrebitelia, zákazníci, klienti,

2. vnútropodniková, ktorá sa ďalej delí:

• podpora predaja pre obchodných zástupcov – cieľová skupina sú obchodní poradcovia, zástupcovia, predajcovia, makléri,

• firemná podpora predaja.

Spotrebiteľská podpora predaja

Spotrebiteľská podpora predaja používa nástroje, ako sú: vzorky a skúšanie zadarmo, kupóny na získanie výhod, darov, tovaru, účasti na losovaní cien, prémie, dary, odmeny, výmenné akcie, vrátenie peňazí.

Má motivačný charakter pre:

  • prilákanie nových zákazníkov,

  • odmeňovanie lojálnych zákazníkov,

  • zvýšenie opakovateľnosti nákupov.

Podpora predaja pre obchodných zástupcov

Podpora predaja pre obchodných zástupcov - sú to napr. zľavy alebo časť produktu zadarmo, čo motivuje obchodníka, aby ponúkal danú značku, aby ju propagoval priamym predvádzaním, aby obchodoval s väčším množstvom. Ďalším nástrojom je organizovanie súťaží pre manažérov, veľmi časté v oblasti rýchloobrátkového tovaru, finančného poradenstva alebo s prípravkami farmaceutického priemyslu.

Firemná podpora predaja

Firemná podpora predaja – veľtrhy, výstavy, konferencie, predajné súťaže, reklamné predmety (ako sú perá, zapaľovače, tričká a iné). Tento typ podpory pôsobí ako vecná a morálna podpora predajcov pri predajnom rozhovore a pomáha prekonať psychické bariéry. Treba si uvedomiť, že táto podpora predaja sa nemá uplatňovať príliš často, pretože:

  • vyvoláva dojem nižšej kvality,

  • zákazníci očakávajú výhodné ponuky a nekupujú za