dnes je 31.3.2020
Input:

OTÁZKY A ODPOVEDE PRE DAŇOVNÍKOV V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

20.3.2020, Zdroj: Finančná správa SR

Daň z príjmov

  • Môžete využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou a nemusíte fyzicky navštevovať daňový úrad.
  • Podáte oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31.marca 2020 (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v OR SR, fyzické osoby podnikatelia elektronicky; nepodnikatelia poštou, elektronicky alebo osobne) a lehotu na podanie daňového priznania a lehotu na zaplatenie dane si predĺžite o tri, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov aj zo zahraničia.
  • V prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty, môžete využiť automatické odpustenie sankcií, ak daňové priznanie podáte a daň zaplatíte  do 30.júna 2020. Tento „odklad“ nemusíte daňovému úradu nijako oznamovať.

Daň z pridanej hodnoty (týka sa aj kontrolných výkazov a súhrnných výkazov k DPH)

  • Zákon  momentálne neumožňuje predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k DPH, preto ak podania neurobíte včas, odporúčame požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty. Finančná správa bude prihliadať na odôvodnené žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania. Finančná správa v spolupráci s Ministerstvom financií SR pripravuje zmenu legislatívy tak, aby  sa  žiadne sankcie za zmeškanie lehoty na podanie daňového priznania a na uhradenie dane v tejto situácii neukladali.  

ČO V PRÍPADE, ŽE SA VAŠA FINANČNÁ SITUÁCIA ZHORŠILA A NEVIETE DAŇ ZAPLATIŤ ? 

Daň z príjmu

  • Podáte oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 31.marca 2020 (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v OR SR, fyzické osoby podnikatelia elektronicky; nepodnikatelia poštou, elektronicky alebo osobne) a tým pádom sa  posúva lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane o tri, resp. šesť mesiacov.
  • V prípade, že nepodáte oznámenie o predĺžení lehoty a podáte daňové priznanie do 30.6.2020 a zaplatíte daň v tejto lehote, nebudete musieť zaplatiť  sankciu.