Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nesvojprávny dôchodca a exekúcia

10.11.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6 Nesvojprávny dôchodca a exekúcia

JUDr. Martina Jenčová

Obmedziť alebo pozbaviť fyzickú osobu spôsobilosti na právne úkony môže len súd, ak ten o tejto otázke rozhoduje, zároveň rieši aj otázku, kto a v akom rozsahu bude fyzickú osobu zastupovať a vykonávať v jej mene príslušné právne úkony. Obmedziť či pozbaviť spôsobilosť možno aj dôchodcovi. Zároveň mu však treba ustanoviť aj opatrovníka.

Opatrovník sa ustanovuje v rozhodnutí o obmedzení, prípadne pozbavení spôsobilosti na právne úkony. V zmysle ustanovení Občianskeho súdneho poriadku platí, že súd zároveň v tomto rozhodnutí vymedzí rozsah opatrovníckych práv a povinností. Opatrovníkom môže byť aj seniorský domov, a to vo vzťahu k dôchodcovi, ktorý nemá plnú spôsobilosť na právne úkony. Jeho postavenie v prípadných súdnych či exekučných konaniach vedených proti povinnému – dôchodcovi závisí od vymedzenia rozsahu jeho práv a povinností. Ak by sme mali modelovú situáciu, podľa ktorej by bol domov oprávnený vykonávať všetky právne úkony v mene dôchodcu, na ktoré by bol oprávnený on sám, kedy mal plnú spôsobilosť na právne úkony, možno vymedziť, že domov má v exekučnom konaní nasledovné práva a povinnosti:

  • povinnosť prevziať upovedomenie o začatí exekúcie,

  • povinnosť podať vyhlásenie o majetku povinného – dôchodcu,

  • povinnosť komunikovať s exekútorom, ak je to potrebné, a s prihliadnutím na konkrétnu situáciu,

  • právo podať proti exekúcii námietky,

  • právo podať námietky proti

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: