dnes je 4.8.2020

Input:

Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku

9.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.1.6 Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku

JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť dokument


NÁVRH NA ROZDELENIE LIKVIDAČNÉHO ZOSTATKU v obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o., v likvidácii IČO : 12 355 677 so sídlom v SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vl. č. 12202/N

Podpísaný, Ing. Ladislav Vindický, trvale bytom SR, ako likvidátor obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o., v likvidácii, IČO : 12 355 677, so sídlom v SR, 949 01 Nitra, Bratislavská 1, predkladám návrh na rozdelenie likvidačného zostatku:

Celková suma likvidačného zostatku, tak ako vyplýva z likvidačnej účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie (..........) je ............... €.

Odmena likvidátora v zmysle ust. § 3 zákona č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora predstavuje sumu ................ €.

Likvidačný zostatok znížený o odmenu likvidátora, vo výške ............. €, navrhujem v súlade s ustanovením čl. VII., bod 2 Spoločenskej