dnes je 24.10.2020

Input:

Malnutrícia u seniorov

10.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Malnutrícia je dôsledkom nedostatočnej alebo neprimeranej výživy, ktorá vedie k poklesu celkovej telesnej hmotnosti, straty tukovej hmoty a komplexným metabolickým a somatickým změnám.Nie je jednotná definícia malnutrície. Podľa rôznych kritérií ide o súčasne sa vyskytujúci  úbytok hmotnosti, nedostatočný príjem potravy, nízku hodnotu indexu telesnej hmotnosti (BMI) aj laboratórnych a antropometrických parametrov (hypalbuminémia + hypocholesterolémia, objem paže a lýtka). Pre jednotlivé subpopulácie seniorov sa môžu definície líšiť.V starobe býva malnutrícia často nerozpoznanáa neliečená. Predstavuje nezávislý nepriaznivý prognostický faktor, ktorý u chorých vedie k zhoršeniu fyzickej výkonnosti, zvyšuje mortalitu a náklady na zdravotnú strarostlivosť.Zdravá výživa musí byť energeticky dostatočná, s vyváženým obsahom sacharidov, bielkovín a tukov. Musí obsahovať dostatok vitamínov, minerálov, vrátane stopových prvkov, balastných látok a tekutín.Energetická hodnota 1 g sacharidov je 15,6 kJ = 3,71 kcal, 1 g bielkovín je 17,2 kJ = 4,09 kcal, 1 g tukov je 38,9 kJ = 9,26 kcal. Sacharidy by mali tvoriť 55 – 75 %, bielkoviny 10 – 15 % a tuky do 30 % energetického príjmu. Príjem potravy koreluje s energetickými potrebami organizmu. U osôb starších ako 70 rokov je o 1/3 nižší ako vo veku 30 rokov.S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje výskyt malnutrície (15 % vo vekovej skupine 65 – 74 ročných a 45 % vo vekovej skupine 75 ročných). Osobitným problémom je malnutrícia v domovoch pre dôchodcov (najmä na oddeleniach pre imobilných), kde až 80 % obyvateľov je ohrozených jej vznikom a môže sa vyskytnúť až u 40 % obyvateľov. 

Indikácie k zahájeniu nutričnej podpory

1. Neschopnosť pacienta prijímať potravu perorálne,

2. predpoklad, že pacient nebude prijímať výživu

perorálnou alebo enterálnou cestou minimálne

4 dni,

3. dôkaz malnutrície stanovenej štandardným spôsobom, ktorý zahŕňa:

– anamnestické vyšetrenie,

– somatické vyšetrenie a zhodnotenie stavu

výživy (antropometria, biochemické vyšetrenie, funkčné vyšetrenie),

4. zhodnotenie pôvodu malnutrície a ovplyvniteľnosť výživou,

5. zhodnotenie kvality periférneho alebo centrálneho riečiska pre podanie nutričnej podpory

a rozhodnutie o možnosti gastrickej či jejunálnej sondy.

Enterálna výživa je indikovaná u tých chorých starých ľudí, ktorých nutričný stav yžaduje umelú výživu pre existujúcu malnutríciu alebo pre ochorenie, ktoré chorého malnutríciou ohrozuje. Podmienkou je zachovanie funkcie. 

 Najčastejšie príčiny malnutrície vo vyššom veku :

- malabsorpcia, maldigescia

- anorexia, zníženie hmotnosti

- lieky - polypragmazia, anorektický účinok liekov (levodopa, isonikotinhydrazid)

- nedostupnosť vhodnej stravy, zlé  stravovacie návyky

- orálne zdravie, (zubná náhrada), problémy s hryzením a prehĺtaním

- ulcerácie (vredy predkolenia, dekubity)

- tyreopatie (hypertyreóza)

- seniori dlhodobo hospitalizovaní v ústavoch

- i-ADL závislosť

- cholesterol – nízky obsah cholesterolu v diéte

- depresie, rôzne psychologické príčiny  

Klinické dôsledky a rizika malnutrície 

  • Zníženie obranyschopnosti (poruchy bunkovej aj hormonálnej imunity), zvýšená náchylnosť k infekciám.
  • Úbytok svalovej hmoty, tzv. sarkopénia (postihuje kostrový aj srdcový sval), vedie k zníženiu celkovej fyzickej výkonnosti, zhoršeniu