dnes je 31.3.2020
Input:

Kontrola v riadiacom procese

24.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.2 Kontrola v riadiacom procese

PhDr. Ján Barica

Kontrola je posledným článkom v riadiacom procese manažérov. Riadiaci proces má v základnej štruktúre členenie na:

  • plánovanie,

  • organizovanie,

  • vedenie ľudí,

  • kontrola.

V kontrole je zahrnutá aj aktivita bilancovania s orientáciou na budúcnosť, ktorej hovoríme ešte stále hodnotenie. Je viacero snáh, ako sa vyhnúť nielen pojmu hodnotenie, ale aj štruktúre hodnotiaceho procesu. Je to dané tým, že nejde len o „klasické” hodnotenie, ktoré vnímame ako jednosmerný proces tzv. „z hora nadol”. Je to diskusia o tom, aké a ako sa podarilo dosiahnuť ciele, a smeruje k tomu, ako za akých predpokladov snaženia sa jednotlivcov budeme dosahovať ciele budúce.

Kontrola je teda proces, ktorý je všeobecne vnímaný ako aktivita zameraná na zistenie, či jednotlivé činnosti, aktivity a akcie, ktoré sa v spoločnosti realizujú, vedú k dosiahnutiu cieľa alebo cieľov. Pomáha manažmentu orientovať sa