dnes je 26.9.2020

Input:

Komentár k ZP § 109 Krátenie dovolenky

13.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.2.1 Komentár k ZP § 109 Krátenie dovolenky

Mgr. Michaela Hinnerová

Pani Monika ma uzatvorený pracovný na 40/hodín týždenne, pracuje od pondelka do piatku, materskú dovolenku čerpala od 14. 5. 2016 do 31. 12. 2016, rodičovská dovolenka jej skončila 30.6.2019 preto 1.7.2019 nastúpila do práce. Dovolenku si nečerpala medzi materskou a rodičovskou dovolenkou, celú si ju preniesla do roku 2019. Nárok na dovolenku za rok má 25 dní. Koľko dní dovolenky má vrátane nevyčerpanej dovolenky za rok 2018?

Najprv si vypočítame rok 2016, kedy odchádzala na materskú dovolenku, k tomu potrebujeme vedieť koľko dní odpracovala. Keďže pracovala 5 dní v týždni a pred nástupom na materskú nevynechala ani jeden deň a materská dovolenka sa do odpracovanej doby započítava, tak za rok 2016 má nárok na plný počet dní dovolenky, t. j. 25 dní dovolenky.

Rok 2017 čerpala len rodičovskú dovolenku, ktorá sa do odpracovanej doby nezapočítava, tak jej nárok na dovolenku za tento rok je 0 dní.

Rok 2018 podobne ako rok predchádzajúci čerpala len rodičovskú dovolenku, ktorá sa do odpracovanej doby nezapočítava, tak jej nárok na dovolenku za tento rok je 0 dní.

V roku 2019 nastúpila do práce 1.7.2019. Opäť si vypočítame koľko dní odpracuje do konca roku a neodpracované dni pre pracovnú dobu podľa jej plánu zmien:

Rok 2019  
 Mesiac  odpracovala  RD počet dní  
Január     22  
Február     28  
Marec     20  
Apríl     21  
Máj     20  
Jún     20  
Júl   22   
August   21   
September   21   
Október   23   
November  20   
December  19   
SPOLU   131  
Zarátané dni  126     

Keďže odpracuje viac ako 60 dní, tak jej podľa § 109 ods. 1 patrí dovolenka, ale za neodpracované dni jej zamestnávateľ môže dovolenku krátiť za prvých 100 dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 tiež o jednu dvanástinu. Krátenie dovolenky ako aj nárok si vypočítame nasledovne:

Rok 2019  
         Neodpracované pracovné dni pre krátenie dovolenky  
Január     22  
Február     28  
Marec     20  
Apríl     21  
Máj     20  
Jún     20