dnes je 6.7.2020

Input:

Digitalizácia v HR v roku 2019

17.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.05.1.2 Digitalizácia v HR v roku 2019

Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert.

Najväčším trendom v odbore HR je v súčasnosti určite digitalizácia práce, ktorá má pozitívny vplyv nielen na efektivitu a hospodárske výsledky firmy, ale aj na celé HR a na zamestnancov a ich spokojnosť. S týmto trendom súvisí napríklad využívanie sociálnych sietí počas náborového procesu. IT riešenia dokážu navyše pomáhať aj pri presadzovaní diverzity na pracovisku, umožňujú totiž eliminovať predsudky a tzv. bias. S tým dokáže pomôcť aj umelá inteligencia, ďalší dôležitý míľnik v HR i ďalších oblastiach. Existenčnou záležitosťou pre firmy bude tiež práca s HR dátami, predovšetkým schopnosť ich spracovania a využitia pri nábore.

Vplyv digitalizácie nielen na ľudský kapitál
Digitálna transformácia ale zďaleka nie je len o tom, poskytnúť zamestnancom tie najmodernejšie prístroje a technológie, aby mohli rýchlejšie pracovať. Ide o prepojiteľnosť a nahradenie časovo náročných manuálnych alebo administratívnych úkonov efektívnymi, zautomatizovanými procesmi, ktoré pracovníkom umožnia sústrediť sa na kľúčové oblasti, ako je stratégia, nové nápady a vzájomná spolupráca. Je veľmi dôležité, aby ich práca v novom digitálnom prostredí bavila a bola pre nich príjemná. Výhodou digitalizovaného pracoviska z pohľadu personalistov je, že tu dokážu rýchlo nájsť a zamestnať kvalitných ľudí. Zároveň tu firemná kultúra podporuje obchodnú stratégiu a filozofiu, pretože skúsenosť zamestnancov je kľúčová pre zákaznícku skúsenosť. Aj v odbore HR umožňuje adoptovanie cloudových technológií rýchle inovácie, štandardizovanie a zjednodušenie HR procesov, zníženie nákladov a zvýšenie spokojnosti zamestnancov.

Podľa prieskumov chcú mať zamestnanci väčšie možnosti rozvíjať sa v rámci firmy, a to ako odborne, tak kariérne. Digitálna transformácia v HR je tiež o podpore spolupráce a zavedenia kultúry učenia sa a vzdelávania, a presne to dnes technológie a inteligentné IT riešenia umožňujú. Ľudia predstavujú jednu z najväčších investícií, u väčšiny firiem sú náklady na túto oblasť približne polovica prevádzkových výdavkov. Tým, že sa podnik zameria na svojich zamestnancov a zladí, optimalizuje a akceleruje činnosti tímov, dokáže maximalizovať prínos takejto investície. Týmto krokom získa lepšiu pozíciu na využitie nových trhových príležitostí a dokáže si udržať náskok pred konkurenciou. Samotný nábor znamená viac než len vyhľadanie a prijatie kandidáta na určitú pozíciu. Zahŕňa nielen starostlivosť o značku zamestnávateľa a marketing otvorených pozícií, ale aj proces nástupu a úvodné školenie. Cieľom personalistov už teda nie je len nájsť kandidáta, súčasťou trendu digitalizácie je tiež širší záber náborového procesu.

Digitalizácia a recruiting
Každá spoločnosť by si mala definovať a následne aj napĺňať svoje EVP (employervalueproposition). EVP nie je len o tom, čím sa prezentujeme, ale hlavne ako následne dané hodnoty napĺňame a žijeme nimi ako spoločnosť. EVP nám zaručuje nielen väčšiu angažovanosť zamestnancov, ale aj vyšší prílev uchádzačov, ktorí sa s našimi hodnotami stotožňujú.

Budovanie značky začína zvnútra nielen percento modchodov zamestnancov, ale aj napríklad fungovaním programov na odporúčanie, resp. počet odporúčaných uchádzačov môže byť jedným z indikátorov, či hodnoty ako spoločnosť napĺňame alebo nie.

V súčasnej dobe majú hlavnú konkurenčnú výhodu spoločnosti, ktoré dokážu zautomatizovať aspoň časť náborového procesu, rovnako ako firmy, ktoré vedia, kde sa nachádza cieľový uchádzač a dokážu s ním dlhodobo a konzistentne pracovať. V tomto ohľade hrá kľúčovú úlohu schopnosť spoločností pracovať s HR dátami - nejde len o prísun kandidátov, ale o metriky za celým náborovým procesom (počet návštevníkov firemných webových stránok, počet záujemcov o pozíciu, počet ľudí, ktorí sa zaregistrujú do firemnej komunity, náklady na