Objednanie produktu "O senioroch profi plus"

Potrebujete poradiť s objednávkou?

  0915 572 063

Input:
Údaje o osobe
Krstné meno nesmie byť prázdne!
Chybný formát e-mailovej adresy
Priezvisko nesmie byť prázdne!
Chybný formát telefónneho čísla. Uvádzajte mobilné číslo bez medzinárodnej predvoľby (903 111 111).
Údaje o adrese
Vyplňte prosím názov Vašej firmy!
Zadajte ulicu a číslo domu!
Chybný formát IČO!
Chybný formát DIČ.
Vyplňte prosím miesto!
PSČ má nesprávny formát! PSČ môže obsahovať iba číslice a medzeru (111 11).

Súhrn objednávky

Modul: O senioroch profi plus
Na obdobie: 12 mesiacov
Cena*: 282,00 EUR
* Uvedená cena je bez DPH.

Po sprístupnení produktu Vám pošleme e-mailom inštrukcie, ako sa do produktu prihlásiť.

Prečítajte si, prosím, podmienky používania ON-LINE knižnice. Myšou môžete text posúvať tak, aby ste ho prečítal(a) celý.

Podmienky používania ON-LINE knižnice

Predplatné do online knižnice www.osenioroch.sk sa vzťahuje na obdobie 12 mesiacov. Po obdržaní Vašej objednávky Vám bude vystavená zálohová faktúra na dobu 12 mesiacov, ktorú Vám zašleme emailom i poštou. Po pripísaní platby na náš účet získate právo užívania po dobu uvedenú na zálohovej faktúre. Súčasne Vám bude poštou zaslaný daňový doklad.

Predplatné na ďalšie obdobie je možné zrušiť len písomne, najneskôr 6 týždňov pred uplynutím 12 mesačného predplatného, inak sa predlžuje o ďalších 12 mesiacov, pokiaľ sa nerozhodnete inak. Zálohovú faktúru na ďalšie obdobie Vám zašleme 6 týždňov pred ukončením predplateného obdobia.

Predplatné pre viac užívateľov sa vzťahuje len pre účely registrovaných užívateľov a tí sa zaväzujú neposkytovať prístupové údaje druhým osobám. Takáto činnosť môže byť hodnotená ako porušenie licencie.

Cena 12-mesačného predplatného je 282,00.
Uvedená cena je bez DPH (20 %).

Poskytnutím osobných údajov spoločnosti Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. súhlasíte s ich spracovaním podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Poskytnuté údaje môžu byť použité na marketingový výskum, teleslužby, reklamu a naviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty, prípadne služby alebo iné médiá v skupine Verlag Dashöfer. Údaje budú použité výhradne skupinou Verlag Dashöfer a nebudú poskytnuté tretím osobám. Vaše dáta môžete nechať kedykoľvek zmeniť alebo vymazať.

 

Copyright © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.
Všetky práva, predovšetkým autorské právo, licenčné právo a priemyselné ochranné práva sú vo výhradnom vlastníctve Dashöfer Holding, Ltd. a sú chránené autorským zákonom.

Všetky práva sú vyhradené, najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad. Žiadna časť nesmie byť akoukoľvek formou (tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným spôsobom) bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva reprodukovaná alebo s použitím elektronických off - line systémov ukladaná do pamäti, spracovaná či šírená.

Informácie obsiahnuté v tomto diele boli spracované na základe najlepších poznatkov v okamihu zverejnenia, z dôvodu nejednotných právnych výkladov a neucelených výsledkov vo výskume a jurisdikcii, dielo nezaručuje absolútnu bezchybnosť.

Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.,
Železničiarska 13, P.O. BOX 323,

tel: + 421 - 2 - 33 00 53 09, fax: + 421 - 2 - 33005550
e-mail: info@dashofer.sk

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Bratislava I., vložka 15765/B
IČO: 35730129,
DIČ: SK2020251101,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: