NAJNOVŠIE

Pohľad na vybrané riziká vo vyššom vekuZámokGarancia

20.2.2017, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Mgr. Blažena Litvínová Obdobie staroby môže mať u rôznych ľudí rôznu mieru kvality života. Každé zdravotnícke a sociálne opatrenie dotýkajúce sa starých ľudí musí zohľadňovať špecifické zmeny vo fyziologickej, psychickej, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nímZámokGarancia

17.2.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o množstvách odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedených v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok/štvrťrok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu. Ak ide o prevzatie odpadu, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Sadzba poistného, vymeriavací základ, odpočítateľná položkaZámokGarancia

Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Sadzba poistného Podľa  § 12 ZZP je sadzba poistného pre: a)  zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1 ; ak je zamestnanec: 1.  osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 2 %  ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

O priznaní invalidného dôchodku rozhoduje len najvážnejšie zdravotné postihnutieGarancia

15.2.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa nedávno upozornila žiadateľov o posúdenie zdravotného stavu a o priznanie invalidného dôchodku, že ak trpia viacerými postihnutiami, jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Sociálna ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Právna úprava záložného právaZámokGarancia

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Právna úprava záložného práva je v aktuálnej podobe pomerne obsiahla, ide totiž o zložitý inštitút. Nájdeme ju v ust. § 151a až 151me Občianskeho zákonníka. Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor darovacej zmluvyZámokGarancia

26.5.2015, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   medzi Darcom:   Meno, priezvisko, titul: ............................................... Rodné císlo: ....................................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Určenie denného vymeriavacieho základu (DVZ) pre účely nemocenskej dávky v roku 2016ZámokArchív

21.12.2015, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre výpočet nemocenskej dávky je potrebné poznať vymeriavacie základy. Jednak sa jedná o vymeriavací základ poistenca v našom prípade zamestnanca resp. vymeriavacie základy zamestnanca, ktoré zamestnanec platil v rozhodujúcom období a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Údaje potrebné pre mzdové účtovníčky na rok 2016-sumárArchív

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Životné minimum Jedna plnoletá fyzická osoba 198,09 eur/mesiac Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 138,19 eur Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa 90,42 eur ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Imobilizačný syndróm a možnosti prevencieZámokGarancia

11.5.2015, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Mgr. Blažena Litvínová Pri každom závažnejšom ochorení je pokoj na posteli dôležitou liečebnou metódou. Ak však pokoj na posteli a nečinnosť trvá viac dní, začne nastupovať opačný efekt inaktivity, najmä u starých ľudí. Postupne ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Minimálna mzda od 1. januára 2016Archív

12.10.2015, Ing Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. V zmysle § 2 ods. 1 tohto zákona sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a sumu minimálnej mzdy za každú ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
10.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Štefečková
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom! Prihláška tu!
22.2.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
24.2.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
2.3.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva