NAJNOVŠIE

Určenie vzniku daňovej povinnosti pri prenose daňovej povinnosti v roku 2016ZámokGarancia

29.7.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prijali sme dodávateľskú faktúru za stavebné práce (tuzemský prenos daňovej povinnosti) s daňovou povinnosťou 31. 5. 2016. Faktúra zatiaľ nie je odsúhlasená v procese schvaľovania a do podania daňového priznania DPH 5/2016 (do 27. 6. 2016) ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Ako opraviť mzdu zamestnancovi, ktorému priznali ZŤP skôr, ako ho nahlásil?ZámokGarancia

29.7.2016, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prednedávnom sme sa dozvedeli, že nášmu zamestnancovi priznali ZŤP 50% v skoršom termíne, ako nám nahlásil (1.3.2014, pozn.). Má ho už od 25. 2. 2014, tzn. že už za obdobie 2/2014 mal mať polovičnú sadzbu poistného na zdravotnú poisťovňu. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Pripravte sa na veľké zmeny v daniachGarancia

28.7.2016, Zdroj: Accace
Ministerstvo Financií SR predložilo do pripomienkového konania viacero návrhov zmien v oblasti daní. Vláda navrhuje zrušiť zdravotné odvody z príjmov z dividend, na druhej strane však plánuje zaviesť ich zdanenie, ktoré daňovníkom prinesie oveľa vyššie ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Vzor zmluvy o zastúpení s.r.o. formou prokúryZámokGarancia

25.7.2016, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Zmluva o zastúpení s.r.o. formou prokúry uzatvorená podľa § 269 ods. 2 , § 566 a nasl. a § 652 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 1. IUSTITIA, s.r.o. Sídlo: ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 93 Nepretržitý odpočinok v týždniZámokGarancia

25.7.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 93 Nepretržitý odpočinok v týždni (1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor darovacej zmluvyZámokGarancia

26.5.2015, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   medzi Darcom:   Meno, priezvisko, titul: ............................................... Rodné císlo: ....................................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Ageizmus, veková diskrimináciaZámokGarancia

4.3.2015, PhDr. Andrea Šuličová PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
S nárastom populácie starších zaznamenávame aj ich diskrimináciu. Zaoberajú sa ňou svetové organizácie a vytvárajú nástroje pre diagnostiku zneužívania starších. Zlé zaobchádzanie so seniorom je charakterizované komplexom násilia alebo aktívnej nedostatočnej ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Údaje potrebné pre mzdové účtovníčky na rok 2015-sumárZámokArchív

9.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Životné minimum Jedna plnoletá fyzická osoba 198,09 eur/mesiac Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 138,19 eur Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa 90,42 eur ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Dôležité údaje pre daňovníka pre rok 2015Zámok

6.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Údaje pre daňovníka rok 2015 Životné minimum od 1.7.2015 198,09 € Minimálna mzda od 1.1.2015 380,00 € 1/2 minimálnej mzdy 190,00 € 6- násobok minimálnej mzdy 2280,00 € ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Údaje potrebné pre mzdové účtovníčky na rok 2016-sumárGarancia

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Životné minimum Jedna plnoletá fyzická osoba 198,09 eur/mesiac Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 138,19 eur Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa 90,42 eur ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
30.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Štefečková
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom! Prihláška tu!
23.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
18.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva