Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania zásob v seniorských centrách

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Postup pri poskytovaní prvej pomociGarancia

16.8.2017, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhodnotenie situácie: - Konať rozvážne, premyslene a rýchlo. - Zistiť k čomu došlo, za účelom určenia správneho postupu pri pomoci postihnutému. - Zistiť od prítomných či nie je medzi nimi človek so skúsenosťami pre poskytnutie prvej ...
viac

Zverejnenie súhrnnej štvrťročnej správy o zákazkách s nízkymi hodnotamiGarancia

16.8.2017, JUDr. Simona Laktišová Dvořák Hager &Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. (ZVO) verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s ...
viac

Duševné zdravie u seniorovGarancia

16.8.2017, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Mgr. Blažena Litvínová Zdravie je dynamický proces. Je jedným zo základných práv každého človeka, ako to zdôraznila Svetová deklarácia zdravia v roku 1978. Zdravie je podmienkou dobrej fyzickej a psychickej pohody a dobrej kvality ...
viac

Jak porozumět demenci u blízkého člověkaGarancia

15.8.2017, PhDr. Martina Hasalíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Když bychom měli čas a chuť se na chvíli zamyslet nad tím, kterých věcí v životě bychom chtěli být ušetřeni, dokážeme tento „minusový" seznam sestavit velmi rychle. Jednou z hlavních položek by, alespoň u mne, byla vážná ...
viac

Kto má nárok na nevyplatený dôchodok po zomretomGarancia

14.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Ak poistenec splnil podmienky nároku na dôchodok, uplatnil si nárok na dôchodok a jeho výplatu a následne zomrel alebo ak bol dôchodok pred smrťou poistenca priznaný, Sociálna poisťovňa vyplatí sumy splatné ku dňu smrti poistenca postupne manželovi/manželke, ...
viac

Výnos z 2 % z daní pre neziskové organizácieGarancia

14.8.2017, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Peniaze, ktoré v podaných daňových priznaniach za rok 2016 poukázali fyzické osoby a právnické osoby rôznym neziskovým organizáciám, sú už na ich účtoch. Peniaze, ktoré v podaných daňových priznaniach za rok 2016 poukázali fyzické osoby a ...
viac

Vystavovanie účtovných dokladov v občianskom združeníGarancia

9.8.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Združenie je založené za účelom poskytovania charitatívnych aktivít v prospech zdravotne a mentálne postihnutých občanov. Združenie prijíma dary aj 2% dane. Združenie je založené za účelom poskytovania charitatívnych aktivít v prospech ...
viac

Novela zákona o sociálnom poistení od 30. októbra 2017Garancia

9.8.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 20.6.2017 bol v rámci III. čítania schválený a odoslaný do redakcie na uverejnenie zákon č. 184/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). ...
viac

Presbyopia - vekom podmienená porucha zrakuGarancia

8.8.2017, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Jarmila Dučaiová, Mgr. Blažena Litvínová V súčasnosti sme svedkami predlžovania priemerného veku života a podľa Aghovej v roku 2020 bude podiel 60-ročných a starších až 21 % z celkovej populácie ľudí. Starnutím dochádza k zmenám takmer vo všetkých ...
viac

Skončilo sa prechodné obdobie pre zápis do registra partnerov verejného sektoraGarancia

7.8.2017, Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR
Každá firma, ktorá od 1. februára 2017 chce obchodovať so štátom v objeme vyššom ako 100-tisíc eur alebo v úhrne 250-tisíc eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, musí byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora. Každá firma, ktorá ...
viac
Najčítanejšie

Vzor darovacej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   medzi Darcom:   Meno, priezvisko, titul: ............................................... Rodné císlo: ....................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Výmera dovolenky pre odborných zamestnancov na rok 2015Archív

18.4.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aká je výmera dovolenky pre odborných zamestnancov na rok 2015? V zmysle § 103 ods. 3 ZP je dovolenka za kalendárny rok riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, ...
viac

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Výpoveď po návrate z rodičovskej dovolenky - 2014Garancia

26.9.2014, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa nastúpila do pracovného pomeru 25. 01. 2008. Od 07. 03. 2012 nastúpila na materskú, potom na rodičovskú dovolenku, ktorá sa končí 15. 9. 2014. Zamestnankyňa sa chce vrátiť do práce od 16. 9. 2014, zamestnávateľ však jej pracovné miesto už obsadil ...
viac

Starobný dôchodca a odstupnéGarancia

16.5.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Starobný dôchodca, ktorý poberá dôchodok a aj pracuje na dobu neurčitú. Má nárok na odstupné a odchodné pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti a v akej výške? Otázka je príliš všeobecná. Nie je uvedené napr. koľko rokov zamestnanec ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 97/2017 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
  • 124/2017 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 125/2017 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 141/2017 Z.z. novela zák. č. 530/2003 Z. z. a č. 71/1992 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 143/2017 Z.z. novela zák. č. 378/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 180/2017 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 6.7.2017 v čiastke č. 74)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
6.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Štefečková
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom! Prihláška tu!
22.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
27.9.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
28.9.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: