NAJNOVŠIE

Prihláška na verejné zdravotné poistenieZámokGarancia

Ing. Jolana Strýčková Ing. Anna Križanová; Marta Weberová Podanie prihlášky Podanie prihlášky na verejné zdravotné poistenie je základnou povinnosťou poistenca verejného zdravotného poistenia. Podaním prihlášky v zdravotnej poisťovni a jej potvrdením vzniká ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Služby intelektuálnej povahy vo verejnom obstarávaníGarancia

22.2.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) vydal začiatkom roka 2017 výkladové stanovisko č. 1/2017, ktorého predmetom je zadávanie podlimitných zákaziek na poskytnutie služieb intelektuálnej povahy. Úrad pre verejné ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Režimová opatření u extraezofageálního refluxuZámokGarancia

21.2.2017, PhDr. Renáta Zeleníková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Gastroezofageální reflux (GER) je označení pro návrat žaludečního (někdy i duodenálního) obsahu do jícnu. GER se může vyskytovat také u zdravých lidí. Gastroezofageální reflux (GER) je označení pro návrat žaludečního (někdy i ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nímZámokGarancia

17.2.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o množstvách odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedených v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok/štvrťrok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu. Ak ide o prevzatie odpadu, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Záložná zmluvaZámokGarancia

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor ZÁLOŽNÁ ZMLUVA uzatvorená v zmysle § 151b a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Záložným veriteľom: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ............ ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor darovacej zmluvyZámokGarancia

26.5.2015, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   medzi Darcom:   Meno, priezvisko, titul: ............................................... Rodné císlo: ....................................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Určenie denného vymeriavacieho základu (DVZ) pre účely nemocenskej dávky v roku 2016ZámokArchív

21.12.2015, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre výpočet nemocenskej dávky je potrebné poznať vymeriavacie základy. Jednak sa jedná o vymeriavací základ poistenca v našom prípade zamestnanca resp. vymeriavacie základy zamestnanca, ktoré zamestnanec platil v rozhodujúcom období a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Údaje potrebné pre mzdové účtovníčky na rok 2016-sumárArchív

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Životné minimum Jedna plnoletá fyzická osoba 198,09 eur/mesiac Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 138,19 eur Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa 90,42 eur ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Imobilizačný syndróm a možnosti prevencieZámokGarancia

11.5.2015, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Mgr. Blažena Litvínová Pri každom závažnejšom ochorení je pokoj na posteli dôležitou liečebnou metódou. Ak však pokoj na posteli a nečinnosť trvá viac dní, začne nastupovať opačný efekt inaktivity, najmä u starých ľudí. Postupne ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Minimálna mzda od 1. januára 2016Archív

12.10.2015, Ing Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. V zmysle § 2 ods. 1 tohto zákona sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a sumu minimálnej mzdy za každú ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
10.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Štefečková
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom! Prihláška tu!
2.3.2017, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
24.2.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
2.3.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva