NAJNOVŠIE

Výnimky z predkladania dvojobálkovej ponuky

29.9.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Predkladanie ponúk je podrobne upravené v ustanovení §49 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Predkladanie ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 99 EvidenciaZámokGarancia

28.9.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 99 Evidencia Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Edukácia v zabezpečení bezpečného prostredia u pacienta s Alzheimerovou chorobouZámok

26.9.2016, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri Alzheimerovej chorobe dochádza k zmene správania, časovej a priestorovej orientácie u pacienta v domácom prostredí a vonkajšom okolí. Téma: Zabezpečenie bezpečného prostredia pre pacienta s Alzheimerovou chorobou. Kognitívny ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Podmienky a nároky zo skráteného pracovného úväzku pre dôchodcuZámokGarancia

23.9.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa 2. marca 2016 dovŕšila dôchodkový vek a poberá starobný dôchodok. Naďalej pracuje bez prerušenia od 3. marca 2016 na plný pracovný úväzok, 8. hodín. Chce pracovať do konca kalendárneho roku 2016. Od 1. januára 2017 chce pracovať na skrátený ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Povinná pracovná zdravotná službaZámokGarancia

23.9.2016, Michal Kačmár, Zdroj: Verlag Dashöfer
HasPo; JUDr. Paula Babicová Viete, čo je to povinná pracovná zdravotná služba? Ak nie, čítajte pozorne, pretože aj keď máte len jedného zamestnanca, musíte zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Bez ohľadu na to, o akú prácu ide, ju musí zabezpečiť ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor darovacej zmluvyZámokGarancia

26.5.2015, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   medzi Darcom:   Meno, priezvisko, titul: ............................................... Rodné císlo: ....................................... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Určenie denného vymeriavacieho základu (DVZ) pre účely nemocenskej dávky v roku 2016ZámokGarancia

21.12.2015, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre výpočet nemocenskej dávky je potrebné poznať vymeriavacie základy. Jednak sa jedná o vymeriavací základ poistenca v našom prípade zamestnanca resp. vymeriavacie základy zamestnanca, ktoré zamestnanec platil v rozhodujúcom období a jednak tiež všeobecného ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Minimálna mzda od 1. januára 2016Garancia

12.10.2015, Ing Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. V zmysle § 2 ods. 1 tohto zákona sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Dôležité údaje pre daňovníka pre rok 2015Zámok

6.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Údaje pre daňovníka rok 2015 Životné minimum od 1.7.2015 198,09 € Minimálna mzda od 1.1.2015 380,00 € 1/2 minimálnej mzdy 190,00 € 6- násobok minimálnej mzdy 2280,00 € ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Údaje potrebné pre mzdové účtovníčky na rok 2016-sumárGarancia

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Životné minimum Jedna plnoletá fyzická osoba 198,09 eur/mesiac Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 138,19 eur Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa 90,42 eur ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
30.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Štefečková
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom! Prihláška tu!
13.10.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
30.11.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
18.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva