NAJNOVŠIE

Vláda odobrila jednorazový príplatok k vianočnej dávke v roku 2016

25.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenskí seniori sa aj v roku 2016 môžu tešiť na tzv. jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura. Slovenskí seniori sa aj v roku 2016 môžu tešiť na tzv. jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura. Nárok na takýto ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Pohyblivá pracovná doba a nárok na platené prekážky v práciZámokGarancia

24.8.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcem sa spýtať na zamestnancov, ktorí majú pohyblivú pracovnú dobu, či majú nárok na platené prekážky v práci /návšteva u lekára, úmrtie rodinného príslušníka a pod./ len na 5 hodín alebo na celý deň? § 143 Zákonníka práce zakotvuje špeciálnu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase v roku 2016Zámok

24.8.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Majú zamestnanci s pohyblivou pracovnou dobou nárok na platené prekážky v práci (návšteva u lekára, úmrtie rodinného príslušníka a pod.) len na 5 hodín alebo na celý deň? Majú zamestnanci s pohyblivou pracovnou dobou nárok na platené ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Komentár k ZDPH § 9 Dodanie službyZámokGarancia

25.7.2016, Ing. Alžbeta Hermanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 9 Dodanie služby 9/1 Dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8 , vrátane a) prevodu práva k nehmotnému majetku vrátane poskytnutia práva k priemyselnému vlastníctvu alebo inému duševnému vlastníctvu, b) ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Vzor zmluvy o zastúpení s.r.o. formou prokúryZámokGarancia

25.7.2016, prof. JUDr. Mária Patakyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Zmluva o zastúpení s.r.o. formou prokúry uzatvorená podľa § 269 ods. 2 , § 566 a nasl. a § 652 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 1. IUSTITIA, s.r.o. Sídlo: ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Nový zákon o sociálnej práci účinný od 1.1.2015ZámokGarancia

27.10.2014, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nový zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudne účinnosť s výnimkou vybraných ustanovení 1. januára ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Údaje potrebné pre mzdové účtovníčky na rok 2016-sumárGarancia

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Životné minimum Jedna plnoletá fyzická osoba 198,09 eur/mesiac Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 138,19 eur Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa 90,42 eur ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeruZámokGarancia

24.11.2015, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru (1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer, a)  zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Údaje potrebné pre mzdové účtovníčky na rok 2015-sumárZámokArchív

9.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Životné minimum Jedna plnoletá fyzická osoba 198,09 eur/mesiac Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 138,19 eur Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa 90,42 eur ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Zmena v poskytovaní vianočného príspevku poberateľom dôchodku od 1.10.2014ZámokArchív

27.10.2014, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinnosťou v časti odo dňa vyhlásenia a v časti od 1. októbra 2014 došlo k novelizácii zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
30.9.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Štefečková
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom! Prihláška tu!
23.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
23.9.2016, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
18.10.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva