Darček mesiaca
Denná starostlivosť o chorého s Alzheimerovou chorobou

 

EDITOVATEĽNÉ FORMULÁRE

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Odmietnutia očkovania zo strany zamestnanca

25.7.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť očkovanie (hepatitída typ A) pre osoby zamestnané v zbere odpadových surovín. Ako postupovať v prípade, ak zamestnanec bez vážnych dôvodov, napr. potvrdenia od lekára, odmietne zúčastniť ...
viac

Povinnosť príspevkovej organizácie platiť dať z príjmov pri príjmoch z činnosti, na účel ktorej vzniklaGarancia

24.7.2017, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 12 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú príspevkové organizácie daňovníkmi, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Súčasne v súlade s § 13 ods. 1 uvedeného zákona sú od dane oslobodené príjmy takýchto ...
viac

Edukácia ako jedna z dimenzií aktívneho starnutia

24.7.2017, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Mgr. Blažena Litvínová Dnešná doba umožňuje predlžovať život modernými technikami a novými farmakami, ale ľudia strácajú chuť žiť. Starý človek sa cíti byť izolovaný, vylúčený na okraji spoločnosti. Staroba má aj svoje nebezpečenstvá. ...
viac
ZámokPrístupné pre: O senioroch profi plus

Postup pri zmene obchodného mena spoločnosti s ručením obmedzenýmGarancia

19.7.2017, Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Alexander Škrinár Obchodné meno spoločnosti Obchodným menom spoločnosti sa rozumie názov, pod ktorým vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Výber obchodného mena spoločnosti podlieha určitým zákonným zásadám a ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Neziskovky dostali viac ako 31 miliónov eurGarancia

19.7.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tisícky neziskoviek majú už na svojich účtoch viac ako 31 miliónov eur. Ako informovala Finančná správa SR, sú to peniaze, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia v daňových priznaniach podaných do konca marca. Tisícky neziskoviek majú už na ...
viac

Dietní systémGarancia

19.7.2017, PhDr. Radka Kozáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Význam výživy stoupá při onemocnění. Často se musí vzájemný poměr živných látek v potravě měnit nebo se musejí některé látky omezit nebo úplně vyloučit. Takové stravě, která je z léčebných důvodů upravená, se říká dieta. Dieta se tak ...
viac

Špecifiká komunikácie so seniorom v zdravotníckej praxiGarancia

18.7.2017, PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Celosvetové demografické ukazovatele jasne naznačujú, že „ľudstvo starne“ a ľudí v postproduktívnom veku stále pribúda. Úmerne so zvyšujúcim sa počtom seniorov v populácii stúpa aj ich výskyt v zdravotníckych a sociálnych ...
viac

Smernica o evidencii DPH pre platiteľa DPHGarancia

17.7.2017, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia; Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov smernice   Evidencia dane z pridanej hodnoty   Prílohy       Číslo smernice ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Smernica o evidencii DPH pre neplatiteľa DPHGarancia

17.7.2017, Ing. Mária Vépyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. korektúra: Ing. Tomáš Janoušek Baker Tilly Slovakia; Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia Stiahnuť vzor Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO)       Názov vnútropodnikovej smernice   Evidencia dane z pridanej hodnoty   Prílohy     ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje upraviť Zoznam zdravotných výkonovGarancia

17.7.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje upraviť Zoznam zdravotných výkonov. Vyplýva to zo zverejnenej predbežnej informácie. Základným cieľom návrhu nariadenia vlády je nový zoznam zdravotných výkonov pre ambulantnú zdravotnú starostlivosť, jednodňovú zdravotnú ...
viac
Najčítanejšie

Vzor darovacej zmluvyGarancia

26.5.2015, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   medzi Darcom:   Meno, priezvisko, titul: ............................................... Rodné císlo: ....................................... ...
viac Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Hradenie stravného zamestnávateľom pri vysielaní zamestnanca na školenie v roku 2015Archív

20.10.2015, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prosila by som radu týkajúcu sa stravného v rámci pracovnej cesty. Na prihláške je uvedené, že stravné, ubytovanie a ďalšie náklady hradí školiaca organizácia. My ako zamestnávateľ hradíme cestovné náklady, prípadne ďalšie náklady spojené s pracovnou cestou. V ...
viac

Starobný dôchodca a odstupnéGarancia

16.5.2013, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Starobný dôchodca, ktorý poberá dôchodok a aj pracuje na dobu neurčitú. Má nárok na odstupné a odchodné pri skončení pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti a v akej výške? Otázka je príliš všeobecná. Nie je uvedené napr. koľko rokov zamestnanec ...
viac

Žiadosť o odblokovanie účtu - formulárGarancia

10.11.2014, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Ján Malý, Seniorský domov PLUS, Nová 34, 800 00 Bratislava Exekútorský úrad Trenčín JUDr. XXXX, súdny exekútor Krivá 6 000 00 Trenčín Vec: Žiadosť o odblokovanie účtu k spis. zn.: EX 333/2012 Dolu podpísaný Ján Malý, nar. 14. ...
viac

Nový zákon o sociálnej práci účinný od 1.1.2015Garancia

27.10.2014, JUDr. Paula Babicová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nový zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudne účinnosť s výnimkou vybraných ustanovení 1. januára ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 92/2017 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2017 v čiastke č. 45)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 97/2017 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
  • 124/2017 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 125/2017 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 141/2017 Z.z. novela zák. č. 530/2003 Z. z. a č. 71/1992 Zb. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 143/2017 Z.z. novela zák. č. 378/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 180/2017 Z.z. novela zák. č. 289/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 6.7.2017 v čiastke č. 74)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
6.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Štefečková
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom! Prihláška tu!
22.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
27.9.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
23.10.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: