NAJNOVŠIE

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyZámokGarancia

21.6.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 (1) Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Eviduje pozemkové spoločenstvo vo svojom majetku v súvahe aj pozemky a lesy svojich členov?Garancia

21.6.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pozemkové spoločenstvo (v minulosti urbariát) je spoločenstvom vzniknutým za účelom spoločnej správy a využívania pozemkov, ktoré sú spravidla v spoluvlastníctve členov spoločenstva. Pozemkové spoločenstvo (ďalej len spoločenstvo) môže ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Čo musí spĺňať adept na člena komisie na vyhodnotenie ponúk vo verejnom obstarávaní?Garancia

Podmienky, ktoré musí člen komisie na vyhodnotenie ponúk spĺňať, sú stanovené v ustanovení § 51 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Sdělování špatných zprávZámokGarancia

20.6.2017, doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Sdělit pacientovi špatnou zprávu považují snad všichni lékaři za velmi nepříjemnou povinnost, mnozí ji dokonce označují za nejtěžší. Úvod Sdělit pacientovi špatnou zprávu považují snad všichni lékaři za velmi nepříjemnou ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Právna úprava zmluvy o nájme bytových priestorovZámokGarancia

JUDr. Július Fíger; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú pojem „ bytové priestory". Na účely tejto príručky pri používaní tohto pojmu je opodstatnené vychádzať zo zákona č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor darovacej zmluvyZámokGarancia

26.5.2015, JUDr. Igor Zbojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Stiahnuť vzor DAROVACIA ZMLUVA uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka   medzi Darcom:   Meno, priezvisko, titul: ............................................... Rodné císlo: ....................................... ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Údaje potrebné pre mzdové účtovníčky na rok 2016-sumárArchív

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Životné minimum Jedna plnoletá fyzická osoba 198,09 eur/mesiac Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 138,19 eur Zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa 90,42 eur ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Imobilizačný syndróm a možnosti prevencieZámokGarancia

11.5.2015, Mgr. Blažena Litvínová, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhDr. Iveta Ondriová, PhD., Mgr. Blažena Litvínová Pri každom závažnejšom ochorení je pokoj na posteli dôležitou liečebnou metódou. Ak však pokoj na posteli a nečinnosť trvá viac dní, začne nastupovať opačný efekt inaktivity, najmä u starých ľudí. Postupne ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Minimálna mzda od 1. januára 2016ZámokArchív

12.10.2015, Ing Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Inštitút minimálnej mzdy upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov. V zmysle § 2 ods. 1 tohto zákona sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a sumu minimálnej mzdy za každú ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace

Sprevádzanie rodinného príslušníka podľa Zákonníka práceGarancia

9.9.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme zamestnancov manželov, jeden z nich má domácku prácu. V zmysle Zákonníka práce (ZP) zamestnancovi, ktorý má domácku prácu, pri dôležitých osobných prekážkach v práci nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | O senioroch | O senioroch profi plus
Súvisiace
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
26.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Štefečková
Uplatnite vhodný štýl vedenia ľudí a naučte sa motivovať podriadených k vyšším výkonom! Prihláška tu!
28.6.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2015. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!
27.6.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
18.7.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva